Wat is een trapezium voor het vak wiskunde?

Kunnen wij je helpen bij het begrijpen van trapezium?

Welkom bij deze uitleg over trapezium voor het vak wiskunde! Trapezium is een vierhoekig figuur met twee parallelle zijden en twee schuine zijden. In het vak wiskunde is het belangrijk om te begrijpen hoe je de oppervlakte van een trapezium kunt berekenen. Daarnaast is het ook belangrijk te begrijpen wat de algemene vorm van een trapezium is. In deze uitleg gaan wij je helpen begrijpen wat een trapezium is en hoe je de oppervlakte kunt berekenen.

Wat is een trapezium?

Een trapezium is een vierhoekig figuur met twee parallelle zijden en twee schuine zijden. Het is een soort driehoek met een extra lijn die parallel is aan de basis. De basis is de lange lijn die de twee kortere lijnen verbind die parallel zijn. De twee schuine lijnen die de basis verbinden worden de zijlijnen genoemd. Een trapezium heeft geen rechte hoeken en kan zowel rechts- als linksom worden gevouwen.

Hoe bereken je de oppervlakte van een trapezium?

De oppervlakte van een trapezium kan worden berekend door de som van de basislengtes, vermenigvuldigd met de hoogte, te delen door twee. De formule voor de oppervlakte van een trapezium is A = h/2 (a + b). In deze formule staat A voor de oppervlakte, h voor de hoogte, a voor de basislengte van de korte kant en b voor de basislengte van de lange kant.

Voorbeeld

Stel dat je een trapezium hebt met een korte basis van 6 cm en een lange basis van 8 cm. De hoogte is 5 cm. De oppervlakte van deze trapezium is dan:

A = 5/2 (6 + 8) = 5 x (6 + 8) / 2
= 70 / 2
= 35 cm²

Oefenvragen

1. Wat is de oppervlakte van een trapezium met een korte basis van 4 cm, een lange basis van 10 cm en een hoogte van 8 cm?

2. Wat is de oppervlakte van een trapezium met een korte basis van 5 cm, een lange basis van 12 cm en een hoogte van 3 cm?

3. Wat is de oppervlakte van een trapezium met een korte basis van 6 cm, een lange basis van 8 cm en een hoogte van 4 cm?

4. Wat is de oppervlakte van een trapezium met een korte basis van 8 cm, een lange basis van 14 cm en een hoogte van 5 cm?

5. Wat is de oppervlakte van een trapezium met een korte basis van 10 cm, een lange basis van 16 cm en een hoogte van 6 cm?