Nationaal Programma Onderwijs

Goed nieuws voor scholen, leerlingen en ouders. De overheid heeft maar liefst 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor extra ondersteuning en begeleiding voor de leerlingen/scholieren uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO.

Echter betekent dit ook dat er een grote verantwoordelijkheid ligt bij de scholen en schooldirecties om goed doordachte keuzes te maken voor een optimale aanpak. Als schoolleiders en directies staan jullie er gelukkig niet alleen voor. Mister Einstein denkt graag met uw plannen mee, voert het plan uit en zorgt voor een uitgebreid verslag.

Bent u benieuwd naar hoe Mister Einstein, in samenwerking met uw school, extra ondersteuning kan bieden via een digitaal leerplatform? Neem dan gerust contact met ons op via de onderstaande formulier.

Samen komen is een begin;
Samen blijven is vooruitgang
Samenwerken is succes!

Geïnteresseerd?

Geïnteresseerd in wat wij voor jouw school kunnen betekenen? Maak een vrijblijvende afspraak door ons direct te bellen of laat hiernaast je contactgegevens achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op!

1. Iedere school krijgt middelen voor een eigen schoolprogramma

Goed onderwijs voor ieder kind betekent passend onderwijs voor ieder kind. Scholen zijn vaak nog steeds het best in staat om in te schatten wat hun leerlingen nodig hebben. Hierom is een onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs het verstrekken van middelen voor een eigen schoolprogramma. Scholen worden gevraagd hun eigen plannen te maken of maatregelen te nemen, die het best aansluiten bij de situatie van hun leerlingen. Scholen ontvangen hiervoor de komende twee schooljaren extra financiële middelen. Hierbij kan gedacht worden aan extra docenten of ondersteuning in de klas, online bijles, huiswerkbegeleiding en examentraining via unieke apps die hun effectiviteit hebben bewezen. Niet alle vertraging en achterstanden kunnen namelijk door scholen zelf worden weggewerkt.

Het programma onderstreept de diversiteit aan opties die scholen hebben. De term ‘menukaart’ poogt dat ook te benadrukken. Scholen kunnen zelf bepalen wat zij het beste achten. In schooljaar 2021/2022 kunnen scholen starten met de uitvoering van hun eigen schoolprogramma, met ondersteuning van de landelijke overheid en de gemeente. Ook in de twee schooljaren daaropvolgend worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld.

 

2. Extra begeleiding, ook buiten school en de reguliere schooltijden

Het Ministerie van OCW heeft onze sector verzocht de tijd tot aan de komende zomervakantie optimaal te benutten. Hierbij hebben ze afgesproken dat scholen extra onderwijs en begeleiding aanbieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Deze extra begeleiding moet ook mogelijk zijn in de vakanties.

 

3. Acties op de korte termijn

Het is van belang op een zo kort mogelijke termijn te handelen. De overheid onderkent dit en is voornemens om later dit jaar (2021) opnieuw een subsidieregeling te publiceren voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Ook is inmiddels bekend dat de bestaande regeling ‘Inhaal- en Ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021’ van kracht zal blijven tot en met 31 december 2021. Hiermee wordt voorkomen dat leerlingen tussen wal en schip vallen.

Verder wordt de regeling voor voor- en vroegschoolse educatie herhaald en wordt de subsidieregeling ‘Extra handen in de klas’ uitgebreid.

Al deze ondersteuning maakt een doelgerichte aanpak voor de leerlingen met de grootste achterstand mogelijk.

 

4. Maatregelen voor specifieke groepen

De overheid geeft aan dat voor bijzondere groepen – zoals het speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs, nieuwkomers en voor leerlingen in Caribisch Nederland – aparte maatregelen worden genomen.

 

5. Verkenning mogelijkheid verlengde leerroutes

De mogelijkheid om het reguliere “zittenblijven”-systeem te herzien, wordt verkend. Hierbij wordt de mogelijkheid van een verlengde leerroute aangehaald. Bij de verlengde leerroute wordt het onderwijsprogramma gespreid over een langere periode. Op deze manier hoeft een leerling met een achterstand niet een geheel leerjaar over te doen.


”Super fijne en heldere uitleg gekregen!”

Tim 3e jaar havo

”Ik kan altijd en overal mijn vragen stellen. Dit is pas innovatie!”

Joshua 5e jaar vwo

”Begeleiders reageren supersnel en geven duidelijk uitleg.”

Kaya 6e jaar vwo


Geïnteresseerd?

Geïnteresseerd in wat wij voor jouw school kunnen betekenen? Maak een vrijblijvende afspraak door ons direct te bellen of laat hiernaast je contactgegevens achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op!