Wat is n term berekenen?

Hoe kan ik n term berekenen voor wiskunde?

Wil je leren hoe je n term berekenen kunt voor het middelbare schoolvak wiskunde? Wij helpen je hierbij! N term berekenen komt vaak voor in de wiskunde, het is een term dat vaak wordt gebruikt in verband met rekenen en het oplossen van sommen.

Wat betekent n term berekenen?

N term berekenen betekent het bepalen van de waarde van een variabele binnen een rekenkundige expressie. Een variabele is een letter die als plaatsvervanger kan dienen voor een getal. Bijvoorbeeld in de rekenkundige expressie ‘2x + 3’, is ‘x’ de variabele. Als je de waarde van ‘x’ weet, kun je de waarde van de expressie berekenen.

Hoe kom je achter de waarde van een variabele?

Om de waarde van een variabele te achterhalen, moet je een vergelijking oplossen. Een vergelijking is een rekenkundige expressie die gelijkheid tussen twee waarden uitdrukt. Als je de vergelijking oplost, bepaal je de waarde van de variabele waarmee de expressie is gemaakt.

Voorbeeld van n term berekenen

Stel dat je de volgende vergelijking hebt:

2x + 3 = 5

Om de waarde van de variabele x te achterhalen, moet je de vergelijking oplossen. Je kunt dit doen door de variabele naar één kant van de vergelijking te verplaatsen en de andere waarden te verwerken. In dit geval kun je de 3 naar de andere kant verplaatsen en de 2 vermenigvuldigen met elkaar:

2x = 2

Nu kun je de waarde van de variabele x achterhalen door de 2 te delen door 2:

x = 1

Dus in dit voorbeeld is de waarde van de variabele x 1.

Oefeningen voor het n term berekenen

1. Los de volgende vergelijking op: 4x – 2 = 8

2. Los de volgende vergelijking op: 6x + 1 = 5

3. Los de volgende vergelijking op: 5x – 3 = 7

4. Los de volgende vergelijking op: 7x + 6 = 5

5. Los de volgende vergelijking op: 3x – 7 = 8