Korting berekenen voor het middelbare schoolvak Wiskunde

Wat is korting berekenen en hoe bereken ik korting?

We gaan je helpen om korting te begrijpen en korting te berekenen voor het vak wiskunde.

Wat is korting?

Korting is een manier van het verminderen van een totale prijs. Korting wordt gegeven in procenten. Dit betekent dat de korting de prijs verlaagt met een bepaalde procentuele factor. Bijvoorbeeld, als een product €10 kost en je krijgt 20% korting, betekent dit dat je €2 korting krijgt.

Hoe bereken ik korting?

Om korting te berekenen, moet je eerst weten hoeveel procent korting je krijgt. Als je dat weet, gebruik je de formule “Korting = (prijs van het product * procent korting) / 100”.

Bijvoorbeeld, als je een product koopt dat €10 kost met 20% korting, voer je de formule uit als volgt:

Korting = (10 * 20) / 100
Korting = 2

Dit betekent dat je €2 korting krijgt op het product.

Korting berekenen met decimalen

Soms wordt korting in decimalen gegeven. Decimalen worden gebruikt in plaats van procenten. In dit geval gebruik je de formule “Korting = prijs van het product * korting in decimalen”.

Bijvoorbeeld, als je een product koopt dat €10 kost met 0,2 korting (20% korting in decimalen), voer je de formule uit als volgt:

Korting = 10 * 0,2
Korting = 2

Dit betekent dat je €2 korting krijgt op het product.

Korting Berekenen met een verminderde prijs

Soms krijg je alleen de verminderde prijs te zien. In dit geval gebruik je de formule “Korting = prijs van het product – verminderde prijs”.

Bijvoorbeeld, als je een product koopt dat €10 kost en je krijgt €8 korting, voer je de formule uit als volgt:

Korting = 10 – 8
Korting = 2

Dit betekent dat je €2 korting krijgt op het product.

Oefenvragen

1. Je koopt een item van €15 met 25% korting. Hoeveel korting krijg je?
2. Je koopt een item van €20 met 0,2 korting. Hoeveel korting krijg je?
3. Je koopt een item van €25 met een verminderde prijs van €18. Hoeveel korting krijg je?
4. Je koopt 3 items van €10 elk met 20% korting. Hoeveel korting krijg je?
5. Je koopt 5 items van €20 elk met 0,2 korting. Hoeveel korting krijg je?