Wat zijn Breuken?

Wat is een breuk en hoe kunnen we het begrijpen?

Wij gaan je helpen om het begrip breuken te begrijpen. Een breuk is een manier om een getal te delen door een ander getal. Breuken kunnen worden gebruikt om de hoeveelheid van een object of de grootte van een verdeling te vergelijken. Breuken bestaan uit twee delen, een teller en een noemer. De teller is het bovenste deel van de breuk en geeft aan hoeveel je hebt. De noemer is het onderste deel van de breuk en geeft aan hoeveel er nodig is om er een hele te maken.

Hoe schrijf je een Breuk?

Breuken worden geschreven door de teller gevolgd door een liggend streepje en dan de noemer. Bijvoorbeeld 3/4. Dit betekent 3 delen van een hele, of 3/4 van een hele. Als je het als een decimaal wilt schrijven, moet je de breuk delen door de noemer. In dit geval is het 3 delen van 4, wat 0,75 is.

Hoe reken je met breuken?

Breuken kunnen worden gebruikt om te rekenen met getallen. Als je bijvoorbeeld 2/3 en 1/4 wilt optellen, telt u eerst de tellers en de noemers apart. In dit geval is de som van de tellers 2+1 = 3 en de som van de noemers 3+4 = 7. De som van de twee breuken is dan 3/7. Als je een breuk wilt vermenigvuldigen, vermenigvuldig je alleen de tellers en noemers. Als je bijvoorbeeld 1/2 en 2/3 wilt vermenigvuldigen, vermenigvuldig je de tellers 1×2 = 2 en de noemers 2×3 = 6. De vermenigvuldiging van de twee breuken is dan 2/6.

Voorbeelden van breuken

Er zijn veel verschillende voorbeelden van breuken. Een voorbeeld is 1/3, wat betekent dat je een hele verdeelt in 3 gelijke delen. Een ander voorbeeld is 4/9, wat betekent dat je een hele verdeelt in 9 gelijke delen, waarvan er 4 worden gebruikt. Een ander voorbeeld is 5/7, wat betekent dat je een hele verdeelt in 7 gelijke delen, waarvan er 5 worden gebruikt.

Oefenvragen

1. Wat is de som van 2/3 en 1/4?
2. Wat is het product van 1/2 en 2/3?
3. Wat is de som van 5/7 en 9/14?
4. Wat is de som van 1/4 en 3/8?
5. Wat is het product van 7/8 en 3/4?