Bijlesinstituten: pak je verantwoordelijkheid

Het was 2008 in het buurthuis hier in de Schilderswijk, Den Haag, toen we startten met het geven van huiswerkbegeleiding. De vraag was groot, want er waren enorm veel leerlingen die niet goed begeleid konden worden door hun eigen ouders. Simpelweg omdat deze ouders de taal niet beheersten of geen tijd hadden vanwege drukke banen. Leerlingen groeiden door onze huiswerkbegeleiding, coaching en bijlessen in het buurthuis. Niet alleen in leerprestaties, maar ook in zelfvertrouwen.

Yildirim: “Bij elke discussie over commerciële bijlesbureaus denk ik dan ook aan mijn leerlingen in de Schilderswijk. Leerlingen die zonder die extra begeleiding met veel meer moeite hun diploma hadden moeten halen.”

Het onderwijs bevindt zich in een crisis en het demissionaire kabinet heeft 8,5 miljard tijdelijk geld toegezegd om onderwijsachterstanden in te lopen. Dit is veel geld en hiermee kunnen veel dingen gedaan worden die het onderwijs ten goede komen, maar niet dat wat leerlingen het hardst nodig hebben: voldoende leraren.

Het lerarentekort is groot en de kwaliteit van het onderwijs wordt voor het grootste deel bepaald door de leraar voor de klas. Leraren die de komende jaren steeds vaker in een te volle klas les moet geven, verdienen ondersteuning die het mogelijk maakt iedere leerling het beste onderwijs te bieden. Juist leerlingen die extra hulp, tijd en ondersteuning nodig hebben, zullen last hebben van dat stukje aandacht van de leerkracht dat ze moeten missen.

Onderwijsgeld hoort terecht te komen in het onderwijs: bij de leerlingen. Niet alleen van ouders die genoeg geld hebben om dure bijlessen in te kopen, maar bij alle leerlingen – ongeacht de bankrekening en betrokkenheid van ouders. Bijlesinstituten zijn er volop en ik vind dat we ze niet over één kam moeten scheren, maar dat we ook de meerwaarde ervan in moeten zien. Met het afschaffen en continu bekritiseren van bijlesinstituten help je namelijk kwetsbare leerlingen niet. Sterker nog: ze zijn hard nodig.

Wat er wel anders moet? Bijlesinstituten moeten hun verantwoordelijkheid pakken en een aanbod maken dat toegankelijk is voor iedereen. Scholen kunnen daar ook een rol in spelen, want juist in samenwerking tussen scholen, bijlesinstituten en digitale platforms zoals Mister Einstein gebeuren de mooiste dingen. Zo zijn er steeds meer scholen die bijlessen en begeleiding aanbieden voor alle leerlingen.

Alleen op deze manier kunnen we iets doen aan de groeiende ongelijkheid in tijden van lerarentekorten, want die tekorten zijn voorlopig nog niet opgelost.