Wat is de DDR?

Vraag: Hoe kunnen wij jou helpen om meer te weten te komen over de DDR?

Wij kunnen jou helpen om meer te weten te komen over de DDR. De DDR is de afkorting voor de Deutsche Demokratische Republik, wat in het Nederlands staat voor de Duitse Democratische Republiek. Het was een voormalig land dat bestond van 1949 tot 1990.

Geschiedenis van de DDR

De DDR werd opgericht na de Tweede Wereldoorlog, toen de geallieerden het land in vier bezettingszones verdeelden. De Sovjet-Unie nam de zuidelijke helft van Duitsland, waaronder de steden Berlijn, Leipzig en Dresden, in bezit. Op 7 oktober 1949 werd de DDR opgericht als een communistische staat. Het was een land dat sterk geleid werd door de Sovjet-Unie, waardoor het een van de meest gecontroleerde landen in Europa was.

Leven in de DDR

Het leven voor de burgers in de DDR was moeilijk. Er was weinig vrijheid en het leven was streng gereguleerd door de overheid. De overheid had controle over de media, de economie, de mensen en hun dagelijkse leven. Onder de DDR-regime werden mensen gecontroleerd door de politie en het land was bezaaid met informatieposten waar de burgers zich moesten melden om hun bewegingen geregistreerd te krijgen.

Economie van de DDR

De economie van de DDR was sterk afhankelijk van de Sovjet-Unie. Er was een sterk overheidsbemoeienis en de productie werd gereguleerd door de regering. De overheid was ook verantwoordelijk voor de verdeling van goederen en diensten, waardoor de burgers geen toegang hadden tot de meeste goederen en diensten die in het Westen beschikbaar waren.

Politieke situatie

De DDR had een autoritair regime, waarbij het politieke systeem gecentraliseerd was en de regering bepaalde wat acceptabel was en wat niet. Er was geen vrije pers en er was weinig ruimte voor politieke tegenstanders. De regering had ook censuur op de media en op de manier waarop mensen zich uitten.

Vallen van de DDR

In 1989 begonnen er protesten in de DDR tegen het regime. Deze protesten leidden ertoe dat het regime instortte en in 1990 fuseerde de DDR met West-Duitsland om een verenigd Duitsland te vormen.

Oefenvragen

1. Wat is de naam van het voormalige land dat bestond van 1949 tot 1990?
2. Wat was de economie van de DDR afhankelijk van?
3. Welke twee landen fuseerden in 1990?
4. Wat was er weinig van in de DDR?
5. Wat waren de protesten in 1989?