Wat is Current Ratio?

Hoe kun je Current Ratio begrijpen?

Wil je leren wat de Current Ratio is? Wij helpen je daar graag bij! Current Ratio is een financiële ratio die gebruikt wordt om de financiële gezondheid van een bedrijf te beoordelen. Het is een verhouding tussen de liquide activa van een bedrijf en de kortlopende schulden. Met de Current Ratio kun je bepalen of het bedrijf in staat is om aan zijn kortlopende verplichtingen te voldoen.

Hoe werkt de Current Ratio?

De Current Ratio is een verhouding tussen de liquide activa en de kortlopende schulden van een bedrijf. De liquide activa zijn de activa die binnen een jaar kunnen worden verkocht, zoals cash, effecten, voorraden en accounts receivable. Kortlopende schulden zijn schulden die binnen een jaar moeten worden afbetaald, zoals kortlopende kredieten, leningen en verplichtingen.

De Current Ratio wordt berekend door de totale liquide activa van een bedrijf te delen door de totale kortlopende schulden. Als het resultaat gelijk is aan of meer dan 1, betekent dit dat het bedrijf in staat is om aan zijn kortlopende verplichtingen te voldoen. Als het resultaat minder dan 1 is, betekent dit dat het bedrijf niet in staat is om aan zijn kortlopende verplichtingen te voldoen.

Voorbeeld van Current Ratio

Om een voorbeeld te geven van de Current Ratio, laten we een fictief bedrijf nemen genaamd ABC Ltd. ABC Ltd heeft een totaal van €50.000 aan liquide activa en €30.000 aan kortlopende schulden.

De Current Ratio van ABC Ltd kan als volgt worden berekend:

Current Ratio = Liquide activa / Kortlopende schulden
Current Ratio = €50.000 / €30.000
Current Ratio = 1,67

De Current Ratio van ABC Ltd is 1,67, wat betekent dat het bedrijf voldoende liquide activa heeft om aan de kortlopende schulden te voldoen.

Oefenvragen

1. Wat is de Current Ratio?
2. Hoe berekent u de Current Ratio?
3. Wat betekent een Current Ratio van 1,67?
4. Wat zijn liquide activa?
5. Wat zijn kortlopende schulden?