Wil je massa berekenen, dan zal je met dichtheid moeten werken. Zoals je weet geeft de dichtheid aan hoeveel massa er in de inhoud te vinden is. Je weet dan dus altijd hoeveel er van een bepaalde stof te vinden is in een ruimte. De formule hiervoor is p= m / v. Waarin p voor dichtheid, m voor massa en v voor volume staat.

De eenheid van dichtheid

De eenheid van dichtheid is altijd verschillend. Het is belangrijk om te weten dat je hiervoor afhankelijk bent van de eenheid van massa en volume die je gebruikt. Je kunt massa bijvoorbeeld uitdrukken in kilogrammen of in grammen. Wanneer je kijkt naar dichtheid, dan wordt vaak voor de eenheid kilogram per kubieke meter gekozen om dit uit te drukken. Omdat elke stof een eigen dichtheid heeft, wordt ook gewerkt met de kamertemperatuur van t=293K.

Massa berekenen in de praktijk

Als het gaat om overtuigende teksten dan zijn dit juist wel de teksten die de mening van de schrijver weergeven. Deze heeft tekstdoelen met betrekking tot het vinden van medestanders voor zijn of haar mening. De schrijver legt uit hoe deze het ziet en het is de bedoeling dat anderen dit dan overnemen als medestander. Betogingen, columns en ingezonden brieven zijn hier goede voorbeelden van.

Wil je altijd antwoord op al je vragen?

Op de app stel je direct je vraag, waarna een bijlesdocent je verder helpt. Zo wordt leren aangenamer en zullen je schoolprestaties binnen afzienbare tijd verbeteren.

Op zoek naar een ander onderwerp?