De weerstand berekenen is vaak nodig in de natuurkunde. Het helpt bij vraagstukken over elektriciteit. Weerstand leert je over de mate waarin elektriciteit door een bepaalde stof kan stromen. Wel is het dan belangrijk dat je de weerstand kan berekenen. Dat wordt in dit artikel aan je uitgelegd.

Wat is de weerstand?

Voordat de weerstand berekenen mogelijk is, is het goed om de eenheid van weerstand ( R ) te kennen. Dit is Ohm (Ω). Je hebt daarnaast ook andere gegevensnodig om de berekening te kunnen maken. Weet je bijvoorbeeld wat de stroom en de spanning zijn? Dan kan je de wet van Ohm met de volgende formule gebruiken
U = I x R

Andere manieren van berekenen

De weerstand berekenen is ook mogelijk met de geleiding (G). Geleiding heeft iets te vertellen over hoe goed de elektronen van de ene kant naar de andere kant verlopen. Dat wordt gemeten in siemens (S). Dat kan je doen met de formule:
R = 1/G

De andere formules

De weerstand berekenen kan met nog twee formules. Die gebruik je voor serie- en parallelschakelingen. Gaat het om een serieschakeling dan gebruik je Rtot=R+…+Rn. Dit betekent dat je de weerstanden optelt om zo de totale weerstand te achterhalen. Gaat het om een parallelschakeling, dan gebruik je 1/Rtot=1/R1+…+1/Rn. Dan moetje van de weerstanden eerst een breuk maken en ze daarna optellen.

Wil je altijd antwoord op al je vragen?

Op de app stel je direct je vraag, waarna een bijlesdocent je verder helpt. Zo wordt leren aangenamer en zullen je schoolprestaties binnen afzienbare tijd verbeteren.

Op zoek naar een ander onderwerp?