Wat is een sudoku oplosser in wiskunde?

Wat is een sudoku oplosser?

Wil je weten wat een sudoku oplosser is in wiskunde? Wij helpen je het te begrijpen! Een sudoku oplosser is een puzzel waarbij je een 9×9 vakje krijgt met cijfers van 1 t/m 9. Elk vakje heeft zijn eigen regels waar je je aan moet houden. Een sudoku oplosser is ontworpen om je logisch denkvermogen te verbeteren en je problemen met cijfers op te lossen.

Hoe werkt een sudoku oplosser?

Een sudoku oplosser bestaat uit 9 horizontale rijen en 9 verticale rijen. In elke horizontale en verticale rij staan 1 tot 9 verschillende cijfers. Je moet de cijfers op de juiste plaats zetten. Elke horizontale en verticale rij mag maar 1 keer het cijfer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of 9 hebben.

Wat zijn de regels van een sudoku oplosser?

De regels van een sudoku oplosser zijn als volgt:

1. Elke horizontale en verticale rij mag maar 1 keer het cijfer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of 9 hebben.

2. Elke regel mag maar 1 keer hetzelfde getal hebben.

3. Elke regel mag maar 1 keer een 0 hebben.

4. Elke 3×3 vakje moet de getallen 1 t/m 9 hebben.

5. Er mogen geen getallen herhaald worden in een vakje.

Voorbeeld van een sudoku oplosser

Hier is een voorbeeld van een sudoku oplosser:

| 1 | 7 | 4 |
|—|—|—|
| 8 | 9 | 6 |
| 5 | 3 | 2 |

In dit voorbeeld moet je de getallen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 in de juiste volgorde in het vakje zetten.

Oefenvragen

1. Welke getallen mag je gebruiken in een sudoku oplosser?

2. Hoeveel rijen en kolommen heeft een sudoku oplosser?

3. Wat is de regel voor elk 3×3 vakje in een sudoku oplosser?

4. Wat is de regel voor elke horizontale en verticale rij in een sudoku oplosser?

5. Wat is het resultaat van volgende sudoku oplosser?

| 2 | 6 | 4 |
|—|—|—|
| 3 | 5 | 7 |
| 8 | 1 | 9 |