Wat is een som in de wiskunde?

Hoe kunnen wij je helpen?

Als je op zoek bent naar een definitie van een som in de wiskunde, ben je hier op de juiste plek! In deze tekst zullen we je uitleggen wat een som is, hoe je een som kunt oplossen en we zullen enkele voorbeelden geven. Aan het einde van de tekst vind je enkele oefenvragen om je kennis te testen.

Wat is een som?

In de wiskunde is een som een berekening waarbij je twee of meer getallen bij elkaar optelt. Bijvoorbeeld: 2 + 3 = 5. Het resultaat van een som noemen we de uitkomst of som. Sommen kunnen heel eenvoudig zijn, zoals het voorbeeld hierboven, maar ze kunnen ook veel ingewikkelder zijn. Bijvoorbeeld: 24 + 16 + 8 + 32 = 80.

Hoe los je een som op?

Om een som op te lossen, moet je de getallen die bij elkaar worden opgeteld bij elkaar optellen. Je begint met het noteren van de som en vervolgens tel je de getallen bij elkaar op. Hieronder staan de stappen voor het oplossen van een eenvoudige som:

Stap 1: Schrijf de som op: 5 + 3

Stap 2: Tel de getallen bij elkaar op: 5 + 3 = 8

Stap 3: Schrijf de uitkomst op: 8

 

Als je een complexere som hebt, zoals 24 + 16 + 8 + 32, dan tel je eerst de eerste twee getallen bij elkaar op, dan tel je het resultaat op bij het derde getal, enzovoort. Hieronder staan de stappen voor het oplossen van deze som:

Stap 1: Schrijf de som op: 24 + 16 + 8 + 32

Stap 2: Tel de eerste twee getallen bij elkaar op: 24 + 16 = 40

Stap 3: Tel het resultaat op bij het derde getal: 40 + 8 = 48

Stap 4: Tel het resultaat op bij het vierde getal: 48 + 32 = 80

Stap 5: Schrijf de uitkomst op: 80

Voorbeelden van sommen

Hieronder staan enkele voorbeelden van sommen:

 

 1. 10 + 5 = 15
 2. 6 + 12 + 18 = 36
 3. 24 – 12 = 12
 4. 8 x 3 = 24
 5. 21 / 7 = 3

 

In voorbeeld 1 tel je 10 en 5 bij elkaar op om 15 te krijgen. In voorbeeld 2 tel je drie getallen bij elkaar op om 36 te krijgen. In voorbeeld 3 trek je 12 af van 24 om 12 te krijgen. In voorbeeld 4 vermenigvuldig je 8 met 3 om 24 te krijgen. In voorbeeld 5 deel je 21 door 7 om 3 te krijgen.

Waarom zijn sommen belangrijk?

Sommen zijn belangrijk omdatze de basis vormen voor veel wiskundige concepten en vaardigheden. Om meer geavanceerde wiskunde te kunnen begrijpen, moet je in staat zijn om eenvoudige sommen op te lossen. Ook buiten de wiskunde, in het dagelijks leven, worden sommen veel gebruikt. Bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen, het berekenen van de reistijd of het betalen van rekeningen.

Veelvoorkomende fouten bij het oplossen van sommen

Het oplossen van sommen lijkt eenvoudig, maar het is gemakkelijk om fouten te maken. Hier zijn enkele veelvoorkomende fouten:

 • Het overslaan van stappen: Soms denken mensen dat ze een som kunnen oplossen zonder elke stap op te schrijven. Dit kan leiden tot verwarring en fouten.
 • Het vergeten van een getal: Als je vergeet een getal mee te tellen of af te trekken, kan dit een groot verschil maken in de uitkomst.
 • Het verkeerd noteren van getallen: Als je bijvoorbeeld per ongeluk 24 noteert in plaats van 42, kan dit een groot verschil maken in de uitkomst.
 • Het verwarren van operaties: Bijvoorbeeld het optellen in plaats van aftrekken, of delen in plaats van vermenigvuldigen.

Test je kennis met enkele oefenvragen

Hieronder staan enkele oefenvragen om je kennis van sommen te testen. Probeer de vragen op te lossen voordat je naar de antwoorden kijkt!

Wat is de som van 12 + 7?

 1. 9
 2. 18
 3. 19
 1. d. 21

Los de volgende som op: 15 + 6 + 9

 1. 18
 2. 24
 3. 30
 1. d. 34

Wat is het product van 9 x 8?

 1. 16
 2. 63
 3. 72
 1. d. 81

Los de volgende som op: 72 – 36

 1. 36
 2. 42
 3. 48
 1. d. 54

Wat is het quotiënt van 24 gedeeld door 4?

 1. 4
 2. 6
 3. 12
 1. d. 18

Conclusie

Een som is een berekening waarbij je twee of meer getallen bij elkaar optelt. Om een som op te lossen, moet je de getallen bij elkaar optellen en de uitkomst noteren. Het oplossen van sommen is een belangrijke vaardigheid die de basis vormt voor veel wiskundige concepten en vaardigheden. Het is echter gemakkelijk om fouten te maken bij het oplossen van sommen, dus het is belangrijk om nauwkeurig te zijn en elke stap te noteren.