Wat is een driehoek?

Hoe kunnen we begrijpen wat een driehoek is?

Wij zullen je helpen om het concept van een driehoek te begrijpen! Een driehoek is een vlak figuur met 3 zijdes en 3 hoeken waarvan elke hoek kleiner is dan 180 graden. Een driehoek wordt geclassificeerd op basis van de lengte van de zijdes of op basis van de grootte van de hoeken. Als we naar de zijdes kijken, kunnen we driehoeken onderverdelen in drie klassen: evenwijdige, gelijkzijdige en algemene driehoeken.

Evenwijdige driehoeken

Evenwijdige driehoeken hebben twee even lange zijdes, ook wel congruente zijdes genoemd. De derde zijde is altijd langer dan de twee even lange zijdes. Bijvoorbeeld, de driehoek ABC met AB = AC en BC>AB.

Gelijkzijdige driehoeken

Gelijkzijdige driehoeken hebben alle drie de zijdes van dezelfde lengte. Bijvoorbeeld, de driehoek ABC met AB = AC = BC.

Algemene driehoeken

Algemene driehoeken hebben geen twee even lange zijdes en geen drie gelijke zijdes. Bijvoorbeeld, de driehoek ABC met AB ≠ AC ≠ BC.

Hoeken van een driehoek

Een driehoek heeft drie hoeken. De som van de hoeken van een driehoek is altijd 180 graden. De driehoek kan worden geclassificeerd op basis van de grootte van de hoeken.

Rechte hoekige driehoeken

Rechte hoekige driehoeken hebben één hoek van 90 graden. De som van de overige twee hoeken is altijd 90 graden. Bijvoorbeeld, de driehoek ABC met hoek A = 90 graden.

Haakse driehoeken

Haakse driehoeken hebben twee hoeken van 90 graden. De derde hoek is altijd kleiner dan 90 graden. Bijvoorbeeld, de driehoek ABC met hoek A = 90 graden en hoek B = 90 graden.

Acute driehoeken

Acute driehoeken hebben alle drie de hoeken kleiner dan 90 graden. De som van de hoeken is altijd 180 graden. Bijvoorbeeld, de driehoek ABC met hoek A, B en C minder dan 90 graden.

Oefenvragen

1. Wat is de som van de hoeken van een driehoek?
2. Wat is de classificatie van de driehoek ABC met AB = AC en BC>AB?
3. Wat is de classificatie van de driehoek ABC met AB = AC = BC?
4. Wat is de classificatie van de driehoek ABC met AB ≠ AC ≠ BC?
5. Wat is de som van de hoeken van een rechte hoekige driehoek?