Wat is een Boxplot?

Hoe kun je boxplot begrijpen?

Boxplots worden gebruikt om informatie over een gegeven verzameling gegevens te visualiseren. Het wordt gebruikt om de verspreiding van een gegeven verzameling gegevens weer te geven. Boxplots helpen bij het begrijpen van de relatie tussen verschillende gegevens. Het is een handige manier om te begrijpen hoe de gegevens verdeeld zijn.

Wat is de basis van een Boxplot?

Een boxplot is gebaseerd op een verzameling gegevens. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een verzameling gegevens die bestaat uit een reeks waarden. De waarden worden gebruikt om een boxplot te maken. Een boxplot bestaat uit vijf verschillende waarden. Deze waarden zijn de minimumwaarde, de maximumwaarde, de mediaan, de volgende waarde en de laatste waarde.

Hoe wordt een Boxplot gemaakt?

Een boxplot wordt gemaakt door de gegevens te ordenen. Vervolgens worden de waarden van de gegevens gebruikt om een boxplot te maken. Om te beginnen wordt de minimumwaarde bepaald. Dit is de laagste waarde uit de verzameling gegevens. Vervolgens wordt de maximumwaarde bepaald. Dit is de hoogste waarde uit de verzameling gegevens. De mediaan is de waarde die in het midden van de verzameling gegevens ligt. De volgende waarde is de waarde die direct na de mediaan ligt. De laatste waarde is de waarde die het verste van de mediaan verwijderd is.

Hoe worden Boxplots geïnterpreteerd?

Een boxplot kan worden geïnterpreteerd door naar de vijf waarden te kijken. De verschillende waarden geven informatie over de verspreiding van de gegevens. De minimumwaarde en de maximumwaarde geven aan hoe breed de gegevens verspreid zijn. De mediaan en de volgende waarde geven aan hoeveel gegevens die voor of na de mediaan liggen. De laatste waarde geeft informatie over de buitenste waarden.

Voorbeeld van een Boxplot

Een boxplot kan worden gemaakt met een verzameling gegevens. Stel dat je een verzameling gegevens hebt met de waarden 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18. De minimumwaarde is 3, de maximumwaarde is 18, de mediaan is 10, de volgende waarde is 11 en de laatste waarde is 17.

Oefenvragen

1. Wat is de mediaan van de verzameling gegevens 2, 4, 6, 8, 10, 12?

2. Wat is de minimumwaarde van de verzameling gegevens 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16?

3. Wat is de maximumwaarde van de verzameling gegevens 1, 3, 5, 7, 9, 11?

4. Wat is de volgende waarde van de verzameling gegevens 5, 7, 8, 9, 10, 11?

5. Wat is de laatste waarde van de verzameling gegevens 4, 6, 8, 10, 12, 14?