Onvolledige verbranding betekent dat een chemische reactie niet volledig is afgerond. De reactie die ontstaat wanneer brandstof en zuurstof bij elkaar komen, is namelijk verbranding. Er ontstaat dan warmte en licht. Je hebt wel een ontstekingsbron erbij nodig om dit proces te starten. Er zijn heel veel voorbeelden, denk aan vuurtjes of aan een barbecue. Daar heb je ook lucifers of aanmaakblokjes voor nodig. Er is echter meer.

Onvolledige verbranding

Wanneer het gaat over onvolledige verbranding, dan is het proces niet afgerond. Dit komt doordat er te weinig zuurstof aanwezig is. De zuurstofdeeltjes kunnen zich onvoldoende hechten aan de brandstofdeeltjes. Een andere reden is dat de brandstof niet goed gesplitst wordt, waardoor er te grote delen blijven bestaan. Zo blijft er een restproduct over. Dit is vaak schadelijk voor milieu en gezondheid.
Er is een reactievergelijking te maken van onvolledige verbranding. Denk bijvoorbeeld aan onvolledige verbranding van methaan. Dit is: 2 CH4 + 3 O2 → 2 CO + 4 H2O. Je dat CO2 in CO verandert. Dit is koolmonoxide en is gevaarlijk voor de gezondheid.

Volledige verbranding

De tegenhanger van onvolledige verbranding is natuurlijk volledige verbranding. Het is dan zo dat de brandstof en de zuurstof volledig binden. Omdat de stof volledig verbrandt, is het zo dat er genoeg zuurstofdeeltjes zijn. Er blijft ook geen restproduct over. Er blijven geen grote delen over omdat er voldoende splitsing in moleculen is.
Ook dit is in een reactievergelijking te vatten, opnieuw van methaan. Het wordt dan: CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O. De stof wordt volledig gesplitst in CO2 en H2O. Zo ontstaat volledige verbranding.

Wil je altijd antwoord op al je vragen?

Op de app stel je direct je vraag, waarna een bijlesdocent je verder helpt. Zo wordt leren aangenamer en zullen je schoolprestaties binnen afzienbare tijd verbeteren.

Op zoek naar een ander onderwerp?