Stijlfiguren zijn bedoeld om teksten te verlevendigen. Aangezien de formulering vaak verrassend is, maken ze een tekst interessanter voor de lezer.

Verschillende soorten stijlfiguren

Er zijn veel verschillende stijlfiguren. Hieronder leggen we acht van de meest gebruikte stijlfiguren uit.

1. De alliteratie
Bij een alliteratie wordt er gerijmd met het begin van de woorden in plaats van het einde. De klemtoon speelt hierbij een belangrijke rol.

Een voorbeeld van een alliteratie is deze bekende tongbreker:
‘Liesje leerde Lotje lopen langs de lange Lindelaan.’

Andere voorbeelden zijn:
Coca Cola, MediaMarkt en Pietje precies.

2. Het chiasme
Bij dit stijlfiguur komt een woordpaar twee keer in een zin voor. De tweede keer is het woordpaar echter omgedraaid. Om deze reden wordt een chiasme ook wel een kruisteken genoemd.

Voorbeeld:
‘Één voor allen en allen voor één.’

3. Het eufemisme
Een eufemisme is een verbloemende uitspraak. ‘Zij heeft haar laatste adem uitgeblazen.’ betekent bijvoorbeeld eigenlijk ‘Zij is gestorven.’

4. De hyperbool
Een hyperbool is een overdrijving om je punt kracht bij te zetten, bijvoorbeeld: ‘Ik heb je toch al 10.000 keer uitgelegd waarom je daar voorzichtig mee moet zijn?’

5. De paradox
Een paradox lijkt op een tegenstelling, maar als je erover nadenkt blijkt dit niet het geval te zijn. Een voorbeeld hiervan is: ‘De eersten zullen de laatsten zijn.’

6. Het pleonasme
Bij een pleonasme wordt, soms ten overvloede, een vaste eigenschap van een woord herhaald, bijvoorbeeld: ‘De hete zon.’

7. De retorische vraag
Wanneer iemand een retorische vraag stelt, is het niet de bedoeling dat hierop wordt geantwoord. Deze vragen worden gesteld met als doel dat de luisteraar zich aangesproken voelt. Een retorische vraag is dus eigenlijk een opmerking die in vraagvorm wordt geuit.

Voorbeeld: ‘Ben je met je verkeerde been uit bed gestapt?’

8. De tautologie
In tegenstelling tot een pleonasme wordt bij een tautologie niet een deel, maar de volledige betekenis van een woord herhaald. Het doel hiervan is om de boodschap kracht bij te zetten. Voorbeeld: ‘Gratis en voor niets.’

Wil je altijd antwoord op al je vragen?

Op de app stel je direct je vraag, waarna een bijlesdocent je verder helpt. Zo wordt leren aangenamer en zullen je schoolprestaties binnen afzienbare tijd verbeteren.

Oefening

Kun jij de stijlfiguren hieronder herkennen?

1. De grote reus.
2. Ik heb het gevoel dat ik voor Jan Joker sta met dit kapsel.

Op zoek naar een ander onderwerp?