Normen en waarden worden heel belangrijk gevonden in de maatschappij. Het is echter wel lastig om precies te weten wat het nu zijn. Het zegt in ieder geval iets over de manier waarop je je normaal gedraagt in de maatschappij. Maar hoe dat precies zit, kan je op deze plek ontdekken.

Wat zijn waarden?

Het gaat om normen en waarden, maar vooral de waarden zijn voor groepen mensen van belang. Het zijn de punten die als zeer belangrijk worden gezien. Het kan bijvoorbeeld gaan over vrijheid, rechtvaardigheid en eerlijkheid. Die waarden bestaan vooral voor jou als individu, maar bij voorkeur zien mensen hun waarden ook terug in de samenleving waar ze in leven. Je hebt ook nog een verschil tussen instrumentele waarden en intrinsieke waarden.

Wat zijn normen?

Omdat er altijd over normen en waarden gesproken wordt, kan het lijken alsof de normen voorop staan. Dit komt mede ook omdat het een set regels betreft. Het zijn de regels waar de samenleving zich aan houdt. Denk bijvoorbeeld aan niet stelen en geen geweld gebruiken. In veel gevallen komen normen voort uit een bepaalde waarde. De waarde is wat in de samenleving als belangrijk wordt gezien en de normen zijn de gedragingen die daar dan bij horen. Normen kunnen zowel positief als negatief worden gezien. Het gaat om dingen die je wel, of juist niet moet doen.

Wil je altijd antwoord op al je vragen?

Op de app stel je direct je vraag, waarna een bijlesdocent je verder helpt. Zo wordt leren aangenamer en zullen je schoolprestaties binnen afzienbare tijd verbeteren.

Op zoek naar een ander onderwerp?