Er wordt vaak gesproken over maatschappelijke problemen als milieuvervuiling, vergrijzing en groeiende ongelijkheid. De vraag die je dan misschien hebt is wat dit precies voor problemen zijn. Dat iedereen wel te maken heeft met één of meerdere van deze problemen, maakt het alleen maar belangrijker om dit goed te begrijpen. Waarom is dit anders dan een gewoon probleem dat je kan hebben? Op deze plek leer je alles.

Anders dan andere problemen

Je kunt altijd wel met problemen te maken krijgen. Je band kan lek gaan, je kunt slechte cijfers op school halen of je kunt ruzie krijgen met je ouders. Dit worden persoonlijke problemen genoemd. Het zijn punten waar alleen jij, en hooguit enkele andere mensen, mee te maken hebben. Zijn er echter problemen waar hele groepen mensen, of alle mensen, problemen mee hebben? Dan heb je te maken met maatschappelijke problemen. Dit kan bijvoorbeeld een probleem in een land zijn, of wereldwijd. Ook is het belangrijk dat de kwestie aandacht krijgt.

Aandacht uit de politiek

Maatschappelijke problemen worden pas maatschappelijke problemen wanneer er ook aandacht bij politici voor bestaat. De media spelen hierin een belangrijke rol. Die kunnen bepaalde problemen onder de aandacht brengen. Daardoor wordt ook de politiek vaak aangespoord om de problemen te bekijken. Wel is ook belangrijk dat er verschillende meningen onder groepen mensen bestaan over het betreffende probleem. Wanneer iedereen dezelfde mening zou hebben, dan is het dus ook geen probleem te noemen.

Wil je altijd antwoord op al je vragen?

Op de app stel je direct je vraag, waarna een bijlesdocent je verder helpt. Zo wordt leren aangenamer en zullen je schoolprestaties binnen afzienbare tijd verbeteren.

Samenvattend

Om de punten van het maatschappelijk probleem nog eens samen te vatten, gaat het dus om een kwestie waar veel mensen bij betrokken zijn, het aandacht krijgt in de politiek en er meerdere groepen met verschillende meningen en ideeën over de oplossingen zijn.

Op zoek naar een ander onderwerp?