De belastingboxen geven de verdeling weer waarin je belasting moet betalen over je inkomen en je bezittingen. Er zijn drie boxen. De eerste is voor inkomsten uit woning en werk, de tweede voor aanmerkelijk belang en de derde voor vermogen. Om hier meer duidelijkheid over te geven vind je in dit artikel alles wat je moet weten over de belastingboxen en de schijventarieven.

De drie belastingboxen

Er zijn in Nederland drie belastingboxen voor inkomstenbelastingen. De meest gangbare is box1. Daarin worden de belastingen voor inkomsten uit werk en woning opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan loonbelasting. De boxen 2 en 3 komen minder voor. Daarin zitten de belastingen over inkomsten die je hebt verkregen door te investeren of te sparen.

Als het gaat om de loonbelasting, dan wordt deze verdeel over een aantal schijven. In 2017 zag dat er als volgt uit:

Schijf Belastbaar inkomen Percentage
1 €0 t/m €19.981 36,55%
2 €19.982 t/m €33.790 40,8%
3 €33.791 t/m €67.071 40,8%
4 €67.072 en meer 52%

Een rekenvoorbeeld

Als het gaat om de belastingboxen, dan is box 1 dus het meest interessant. Vooral ook omdat je hiermee kunt rekenen. Je kunt de schijven gebruiken om te bepalen welk percentage belasting je moet betalen. Dat kan je zien in een rekenvoorbeeld. Wanneer je bijvoorbeeld uitgaat van de schijven van 2017 en een inkomen van €70.000,-, dan kom je tot de volgende berekening.
Schijf 1: €19.981 × 36,55% = €7.303

Voor schijf 2 trek je eerst het deel van schijf 1 van het belastbaar inkomen af. Dus €33.790 – €19.981 = €13.808,-
Schijf 2: €13.808 × 40,8% = €5.634

Voor schijf 3 doe je €67.071 – €33.791 = €33.280,-
Schijf 3: €33.280 x 40,8% = €13.578

Omdat je uitgaat van €70.000,- heb je nu dus nog €2.928,- over voor de vierde schijf. Dit betekent dus dat in schijf 4:
Schijf 4: €2.928 x 52% = €1.523

Tel je deze vier schijven nu op, dan kom je tot: €7.303 + €5.634 + €13.578 + €1.523 = €28.038.

Wat is de marginale belastingdruk?

Niet alleen de belastingboxen zijn interessant om te bekijken. Het is ook goed om meer te weten te komen over de marginale belastingdruk. Dit kan je omschrijven als het percentage belasting dat je moet betalen over je laatst verdiende euro. Wanneer je €34.000,- verdient, dan is de marginale belastingdruk te vinden bij de 34.000e euro. Die valt in schijf 3 en is dus 40,8%.

Uitleg over box 2

Ook de andere belastingboxen zijn goed om te kennen. In box 2 vind je bijvoorbeeld de belastingen die je moet betalen over zaken zoals aandelen en winsten van aandelen. Denk aan winst bij verkoop van aandelen of denk aan dividend. Box 2 komt eigenlijk nooit terug in de examenprogramma’s van het vak economie. Daarom hoef je er ook niet meer van te weten dan de kennis die je hier kreeg.

Uitleg over box 3

In de derde van de drie belastingboxen vind je de belasting over vermogen. Dit is voor de meeste mensen spaargeld. Dit was vroeger overzichtelijker dan nu. Er gold een drempel en als je daarboven kwam met je spaargeld, moest je 1,2% belasting betalen. Dit werd gedaan omdat er winst uit rente op het spaargeld kon worden gemaakt. Tegenwoordig is dit anders. De eerste €25.000,- is belastingvrij en geldt als aftrekpost. Daarna volgt een schijvensysteem.

Schijf Vermogen Percentage
1 Tot en met €75.000 2,871%
2 Van €75.001 t/m €975.000 4,6%
3 Vanaf €975.001 5,39%

Wil je altijd antwoord op al je vragen?

Op de app stel je direct je vraag, waarna een bijlesdocent je verder helpt. Zo wordt leren aangenamer en zullen je schoolprestaties binnen afzienbare tijd verbeteren.

Op zoek naar een ander onderwerp?