De ABC formule staat ook wel bekend als de wortelformule. Je kunt er kwadratische vergelijkingen mee oplossen. De naam kwadratisch komt van het Latijnse woord voor vierkant. Dat is namelijk quadratus. Je begrijpt daarmee misschien al dat je dus altijd het kwadraat moet gebruiken om de oppervlaktes van vierkanten te kunnen berekenen.

De ABC formule gebruiken

De ABC formule dankt zijn naam ook aan de manier waarop je hem opstelt. Denk maar aan de manier waarop je de kwadratische vergelijking hebt geleerd: ax2+bx=C=o. Er staat altijd een kwadraat in deze formule. Daardoor wordt de grafiek van de formule ook altijd een parabool. Het antwoord van de formule is het punt waar de parabool de y-as kruist.

De uitkomst van de ABC formule

Het is belangrijk om te weten dat de A in de formule nooit 0 kan zijn. Dit zou namelijk niet tot een kwadraat, maar tot een lineaire formule leiden. Let ook op dat het kwadraat altijd tot de tweede macht is, nooit hoger. Overigens maakt het voor de B en de C in de formule niet uit of ze 0 zijn.

Wanneer je kijkt naar formules zoals 2X^2 of 2X^2+4X of 2X^2+6, dan zij deze kwadratisch. De formule komt altijd uit op de beroemde ABC formule ax2+bx+c=0. Je kunt hem dus altijd gebruiken om deze vergelijkingen op te lossen.

De gemakkelijke manier van oplossen

De ABC formule gebruiken is de gemakkelijkste manier om kwadratische vergelijkingen op te lossen. Zo kan je altijd de waarde van de x vinden. Dit is ook de reden waarom het ook wel de wortelformule wordt genoemd. Je hebt de wortel nodig om x2 te ontdekken. Wanneer je alleen a, b en c invult, kan je het al oplossen. Er zijn vaak twee mogelijke oplossingen voor x.

De discriminant

De discriminant is de formule onder de wortel is de discriminant. Het gaat dus om b^2-4ac). Dit is het deel van de formule die aangeeft hoeveel oplossingen er zijn. De D staat onder een wortel. De discriminant geef je altijd op de manier aan, met de hoofdletter D. Is D groter dan 0, dan zijn er twee oplossingen. Is D gelijk aan 0, dan is dat de enige oplossing. Is D kleiner dan 0, dan zijn er geen oplossingen voor de ABC formule.

Wil je altijd antwoord op al je vragen?

Op de app stel je direct je vraag, waarna een bijlesdocent je verder helpt. Zo wordt leren aangenamer en zullen je schoolprestaties binnen afzienbare tijd verbeteren.

Op zoek naar een ander onderwerp?