Symbiose is een woord dat vaak wordt gebruikt in relatie tot hoe de verschillende diersoorten samenleven. Wanneer een bepaalde soort voordeel heeft van het samenleven, dan is dat symbiose. Er zijn meerdere vormen van. Daarom kan je in dit artikel meer leren over hoe dit in elkaar steekt en wat de verschillende vormen zijn.

Algemene uitleg over symbiose

Symbiose is het woord dat gebruikt wordt wanneer twee verschillende diersoorten samenleven. Minimaal één van de twee soorten heeft voordeel van deze manier van samenleven. De diersoorten die in de samenleving deelnemen, worden symbionten genoemd. De grootste soort wordt dan aangemerkt als de gastheer. Er zijn verschillende vormen, waarvan je op deze plek de drie belangrijkste vindt.

De vorm mutualisme

Als het gaat om mutualisme, dan hebben beide diersoorten voordeel van het samenleven. Er zijn veel voorbeelden van te bedenken. De anemoonvis en de zeeanemoon vormen een goed voorbeeld van deze vorm van symbiose. De ene zorgt dat de ander niet beschadigd raakt door de kleine diertjes die zich eraan hechten. De zeeanemoon geeft op zijn beurt bescherming aan de zeeanemoon wanneer er roofdieren opduiken.

De vorm commensalisme

Commensalisme is een andere vorm van symbiose. De kleine symbioot heeft dan voordeel van de gastheer. De gastheer heeft zelf geen voordeel en geen nadeel. Denk bijvoorbeeld aan de vele vogels en kleine diertjes die zich rond olifanten scharen. De olifanten bieden bescherming tegen roofdieren. Sommige van deze dieren eten bijvoorbeeld de insecten van de olifant, voor hen geldt mutualisme. Andere symbioten hebben echter niet iets terug te bieden, voor hen geldt dan commensalisme.

De vorm parasitisme

Parasitisme is de vorm van symbiose waarbij de kleine symbioot profiteert van de gastheer. De gastheer heeft hier zelf dan nadeel vorm. Denk bijvoorbeeld aan een lintworm. Die nestelt zich in de darmen van mensen om voedsel op te eten. Jij krijgt dan dus niet de juiste voedingsstoffen binnen omdat de lintworm je voor is. De lintworm hoeft hier zelf niets voor te doen. De lintworm is dan de parasiet. De mens heeft er zelf hinder van, want die heeft al snel een tekort aan voedingsstoffen.

Wil je altijd antwoord op al je vragen?

Op de app stel je direct je vraag, waarna een bijlesdocent je verder helpt. Zo wordt leren aangenamer en zullen je schoolprestaties binnen afzienbare tijd verbeteren.

Op zoek naar een ander onderwerp?