Het woord sociale cohesie wordt vaak gebruikt. Toch is het niet vreemd wanneer je niet precies weet wat dit nu eigenlijk inhoudt. Het is een woord dat bijvoorbeeld veel voorkomt in de politiek, maar je hoort het ook vaak in de media. Om je beter uit te leggen wat het betekent, kan je in dit artikel alles vinden wat je moet weten.

De betekenis van sociale cohesie

Het woord sociale cohesie slaat op de verbondenheid en de samenhang in een groep met mensen. Dat kan bijvoorbeeld de bevolking van een land zijn. Het kan ook om kleinere groepen gaan zoals de bewoners van een straat, de leerlingen in een klas of de leden van een vereniging. De cohesie is er dan in verschillende vormen, maar kent wel allemaal de vergelijkbare vorm.

Een hoge mate

Wanneer er gesproken wordt over een hoge mate van sociale cohesie, dan betekent dat dat de groep waarover het gaat sterk met elkaar betrokken is. Iedereen die in de groep zit heeft ook echt het gevoel samen een groep te vormen en draagt bij aan de sfeer. In Nederland wordt vaak gewezen op de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw. Er was toen sprake van verzuiling. Dat betekende dat mensen in groepen bij elkaar leefde op basis van de overtuiging op maatschappelijk of geloofsgebied die ze hadden. Mensen met een gelijke overtuiging, voelen zich vaak meer met elkaar verbonden. Zo zie je dus ook meer cohesie in dit soort groepen.

Een lage mate

Het kan ook zo zijn dat er een lage mate van cohesie is. In dat geval voelen mensen zich veel minder, of helemaal niet, tot een groep of gemeenschap behoren. Ze zullen dus ook minder met elkaar begaan zijn. In veel Europese landen is een toenemend individualisme te zien. Daardoor zie je de sociale cohesie ook afnemen. In sommige landen is de sociale cohesie wel nog altijd heel hoog, bijvoorbeeld in de Scandinavische landen.

Wil je altijd antwoord op al je vragen?

Op de app stel je direct je vraag, waarna een bijlesdocent je verder helpt. Zo wordt leren aangenamer en zullen je schoolprestaties binnen afzienbare tijd verbeteren.

De uitwerking van de verschillende maten

Wie te maken heeft met een grote mate van sociale cohesie, ziet dat mensen elkaar veel helpen en veel voor elkaar over hebben. Dit wordt ook wel een groot sociaal kapitaal genoemd. Dit is een verzamelterm voor de vrienden, familie, collega’s en kennissen die je hebt. Hoe meet kapitaal, hoe meer hulp en advies je kunt krijgen. Dit kan heel gunstig voor je zijn. Bij een lage mate van cohesie ben je veel meer op jezelf aangewezen. Op die manier kan je daar dus ook het nodige nadeel van hebben.

Op zoek naar een ander onderwerp?