In Nederland wordt geprobeerd om segregatie zoveel als mogelijk te voorkomen. In plaats daarvan wordt voor integratie gekozen door de Nederlandse regering. Het is natuurlijk wel belangrijk om dan te weten wat segregatie nu eigenlijk precies is en waarom de Nederlandse overheid dit liever niet heeft. Op deze plek lees je er alles over.

Groepen van elkaar scheiden

Wanneer het gaat over segregatie, dan betekent dit dat verschillende groepen gescheiden worden van elkaar. Dat kan bijvoorbeeld op basis van etniciteit. In een samenleving die gesegregeerd is, hebben de verschillende groepen bijna geen verbinding met elkaar. Mensen uit dezelfde groep hebben juist veel verbinding en contact. Daardoor kan het zo zijn dat niet iedereen in de gesegregeerde samenleving dezelfde kansen krijgt. Dit is wat de Nederlandse overheid wil voorkomen. Minderheden krijgen bij segregatie vaak minder kansen dan mensen die tot de meerderheid behoren. Is de samenleving geïntegreerd, dan worden de minderheden opgenomen door de meerderheid.

Segregatie op ruimtelijk gebied

Er bestaat ook ruimtelijke segregatie. In dat geval wonen de verschillende groepen niet in hetzelfde woongebied. De mensen die tot dezelfde groep behoren wonen ook in hetzelfde gebied. Dit zie je bijvoorbeeld in het verschil tussen rijke en arme wijken. Ook heb je wijken waarin mensen allemaal dezelfde etnische afkomst hebben. Dit zijn voorbeelden van ruimtelijke segregatie. Ruimtelijke segregatie zie je bijvoorbeeld in de duurste wijken van het land waar vrijwel iedereen de Nederlandse afkomst heeft.

Wil je altijd antwoord op al je vragen?

Op de app stel je direct je vraag, waarna een bijlesdocent je verder helpt. Zo wordt leren aangenamer en zullen je schoolprestaties binnen afzienbare tijd verbeteren.

Segregatie versus integratie

Integratie is het tegenovergestelde van segregatie. In een samenleving die geïntegreerd is, worden de minderheden opgenomen door de meerderheid. Bij een gesegregeerde samenleving is dat niet aan de orde. Wanneer er integratie is, dan is iedereen gelijk. Dit moet voor meer saamhorigheid en vertrouwen tussen mensen zorgen. Integratie is er bijvoorbeeld in klassen waar kinderen van allerlei afkomst door elkaar zitten.

Op zoek naar een ander onderwerp?