Modern imperialisme is de term die wordt gebruikt voor de nieuwe vorm van kolonisatie van landen in Azië en Afrika door westerse landen. Dit gebeurde in de negentiende eeuw. Het was eigenlijk een voortzetting van het imperialisme uit de vijftiende en zestiende eeuw. Wat was het verschil? In dit artikel kan je er alles over leren.

Het begin van imperialisme

Modern imperialisme volgde dus pas enkele eeuwen na het begin van imperialisme. In de vijftiende eeuw gingen Europese landen de wereld ontdekken. Dat deden ze per boot. Zo trok Christopher Columbus naar Amerika en Abel Tasman naar Australië en Nieuw-Zeeland. Daar vonden ze nieuwe landen die veroverd werden. Destijds weden die landen gekoloniseerd omdat de Europese landen elk zoveel mogelijk land wilden hebben, als een soort strijd met elkaar.

De moderne vorm

Het modern imperialisme volgde enkele eeuwen later, in de negentiende eeuw. In de vijftiende en zestiende eeuw ging het de Europeanen er nog vooral om dat ze de grondstoffen uit de landen konden weghalen. In de negentiende eeuw ging het vooral om het krijgen van meer macht. Dat kwam omdat in de achttiende eeuw de handel steeds verder was opgebloeid.

De industriële revolutie

Met het starten van de industriële revolutie, werd het leven veel gemakkelijker. De uitvindingen zorgden ervoor dat er bijvoorbeeld fabrieken ontstonden en dat er veel meer mogelijk was op het gebied van landbouw. Natuurlijk waren de grondstoffen daar nog altijd belangrijk voor. Die werden uit de gekoloniseerde landen gehaald. Bovendien konden daar afzet markten gevonden worden om de producten weer te verkopen. Dit was wat belangrijk was in het modern imperialisme.

Wil je altijd antwoord op al je vragen?

Op de app stel je direct je vraag, waarna een bijlesdocent je verder helpt. Zo wordt leren aangenamer en zullen je schoolprestaties binnen afzienbare tijd verbeteren.

Op zoek naar een ander onderwerp?