Deze schrijfstijl wordt gebruikt om verschillende standpunten over een stelling te belichten, met als doel de lezer te informeren. De tekst wordt neutraal geschreven en de mening van de schrijver komt hierbij dus niet aan bod. Het is belangrijk dat er verschillende meningen over de stelling bestaan.

Een voorbeeld van zo een stelling:
“Vrouwen moeten minder inkomstenbelasting betalen dan mannen.”

Verschil beschouwing en betoog

Een beschouwing lijkt veel op een betoog. In beide soorten tekst wordt namelijk een stelling gebruikt. Er is echter een belangrijk verschil. In een betoog neemt de schrijver zelf een standpunt in die hij vervolgens verdedigt aan de hand van verschillende argumenten. Een beschouwing is alleen informatief bedoeld. De mening van de schrijver wordt daarom achterwege gelaten. De tekst moet zodanig neutraal geschreven zijn dat de lezer de ruimte krijgt om zelf een mening over het onderwerp te vormen.

Hoe schrijf je een beschouwing?

Nadat je een stelling hebt geformuleerd, noem je de verschillende meningen die over deze stelling bestaan met daarbij passende argumenten.

Een voorbeeld van een argument voor bovenstaande stelling is:
‘Aangezien de meeste vrouwen een lager inkomen hebben dan mannen in dezelfde functie, wordt het verschil in inkomsten opgelost door bij vrouwen minder belasting in rekening te brengen. ‘

Een voorbeeld van een tegenargument is:
‘Niet alle vrouwen verdienen minder dan mannen in hun veld en bovendien zouden grootverdienende vrouwen dan minder belasting betalen dan laagverdienende mannen.‘

Je legt bij een betoog even sterke voor- als tegenargumenten voor, zodat de lezer een zo volledig mogelijk beeld krijgt van de beschikbare meningen over het onderwerp. Het is dus niet de bedoeling dat je eigen mening hier doorheen schemert.

Wil je altijd antwoord op al je vragen?

Op de app stel je direct je vraag, waarna een bijlesdocent je verder helpt. Zo wordt leren aangenamer en zullen je schoolprestaties binnen afzienbare tijd verbeteren.

Even oefenen?

Bedenk een stelling waar je zelf een sterke mening over hebt en schrijf hier een beschouwing voor. Lukt het jou om hier meningloos over te schrijven?

Op zoek naar een ander onderwerp?