De standaarddeviatie is een synoniem voor de standaardafwijking. Het is een manier om te bepalen hoe verschillende waarnemen verspreid zijn ten opzichte van het gemiddelde. Om de deviaties te berekenen, heb je een formule nodig. In dit artikel wordt de formule uitgelegd.

De formule voor de standaarddeviatie

Het gemakkelijkst is het om een formule te gebruiken voor de standaarddeviatie. Dit helpt je om snel te zien waar de getallen zich moeten bevinden. De formule die je kunt gebruiken is: σ = ∑ (x – x-)2 / n. Wanneer je dan een aantal stappen volgt, kan je alles zelf uitrekenen. Dat werkt op de manier zoals hierna uitgelegd.

De formule in de praktijk

Het is nu zaak om de formule voor standaarddeviatie in de praktijk te testen. Dat doe je bijvoorbeeld wanneer je 5, 9 en 13 als waarnemingen hebt. Het gemiddelde is dan 5 + 9 + 13 / 3 = 9. De deviaties die je dan vindt zijn 5 – 9 = -4, 9 – 9 = 0 en 13 – 9 = 4. Deze kwadrateer je en tel je op. Dat betekent dus dat je 16 + 0 + 16 = 32 krijgt. Dit deel 32 /3 = 10,667. De wortel is dan √10,667 = 3,266. Zo kom je aan de standaarddeviatie met de formule

Een rekenmachine gebruiken

Je kunt met de hand met de formule voor de standaarddeviatie werken. Je kunt echter ook gewoon de grafische rekenmachine erbij pakken. De verschillende merken hebben allemaal een VAR-functie. Je kiest dan voor σx om de standaarddeviatie te vinden. Je doet dit door naar STAT te gaan en vervolgens voor CALC en daarna VAR te kiezen. Zo vind je de standaarddeviatie ook.

Zoeken naar de standaarddeviatie

De formule voor de standaarddeviatie heeft pas zin wanneer je de volgende stappen volgt:

  • Met de formule d = x -xbereken je wat de deviatie is. Je kijkt naar het gemiddelde en haalt dat dus van de waarneming af.
  • De deviaties die je vindt ga je kwadrateren en bij elkaar optellen.
  • Het resultaat van die som deel je door het totale aantal waarnemingen.
  • Van deze optelsom trek je de wortel. De uitkomst daarvan is de standaarddeviatie.

Wil je altijd antwoord op al je vragen?

Op de app stel je direct je vraag, waarna een bijlesdocent je verder helpt. Zo wordt leren aangenamer en zullen je schoolprestaties binnen afzienbare tijd verbeteren.

Op zoek naar een ander onderwerp?