Aangezien activa, oftewel de bezittingen van een bedrijf, na verloop van tijd veranderen in waarde, vindt er geregeld een herwaardering plaats. Bij wijze van een vangnet voor eventuele verschillen is het voor ondernemingen verplicht om een herwaarderingsreserve in de balans op te nemen.

Wanneer er sprake is van een herwaarderingsreserve wil dit zeggen dat de activa, of de bezittingen, van de onderneming in waarde zijn toegenomen. Hierdoor is er dus een reserve van financiële middelen ontstaan. Deze reserve vul je in op je balans aan de credit zijde. De reden hiervoor is omdat je door middel van de herwaarderingsreserve het verschil in waarde aan de debet kant van de balans verklaart.

Wanneer de herwaardering van activa boven de inkoopprijs uit komt, ontstaat hierbij dus een reserve. Een waardedaling die onder de inkoopprijs valt wordt echter eerst rechtgetrokken vanuit de herwaarderingsreserve, waarna de rest verrekend wordt in je resultatenrekening (winst-en-verliesrekening).

Hoe voer je de herwaardering uit?

Aan de hand van een voorbeeld loopt Mr. Einstein de stappen met je door.

De waarden (x €1.000) die we voor dit voorbeeld gaan gebruiken zijn als volgt:
Inventaris 120
Aanschafprijs was 80
Vervangingswaarde inventaris 104
Herwaarderingsreserve 22

Stap 1: procentuele verandering van aanschafwaarde berekenen
Allereerst moet de procentuele verandering in waarde ten opzichte van de aanschafprijs worden berekend.

(Nieuw – oud)/oud x 100

(104 – 80)/80 x 100 = 30%

Stap 2: pas de boekwaarde aan met berekende percentage
Je mag dus de 30% die we vonden in stap 1 optellen bij de boekwaarde van de inventaris.

120 x 1.3 = 156

Stap 3: Bereken met welk bedrag de boekwaarde verandert en pas de herwaarderingsreserve aan

Nieuwe boekwaarde – oude boekwaarde
156 – 120 = 36

Vervolgens herwaardeer je de inventaris omhoog met 36.000. Dit verschil verklaar je aan de creditkant, door de herwaarderingsreserve omhoog bij te stellen met hetzelfde bedrag.

Nieuwe waarden (x €1.000):

Inventaris (aan debetrente) 156
Herwaarderingsreserve (aan credit kant) 58

Wil je altijd antwoord op al je vragen?

Op de app stel je direct je vraag, waarna een bijlesdocent je verder helpt. Zo wordt leren aangenamer en zullen je schoolprestaties binnen afzienbare tijd verbeteren.

Oefening

Probeer bovenstaande berekening eens uit te voeren met een vervangingswaarde van €40.000.

Op zoek naar een ander onderwerp?