Het woord sociale cohesie wordt regelmatig gebruikt. Dat maakt het dus ook belangrijk om te weten wat hier precies de betekenis van is. Je hoort het bijvoorbeeld vaak in de politiek, maar ook in het nieuws worden deze woorden vaak gebruikt. Dat maakt je dus waarschijnlijk ook wel nieuwsgierig naar de betekenis ervan. In dit artikel kan je de precieze uitleg vinden.

Sociale cohesie is samenhang

Sociale cohesie staat voor de samenhang tussen bepaalde groepen mensen. Cohesie is namelijk een synoniem voor samenhang en wanneer je kijkt naar de sociale samenhang, dan kijk je altijd naar hoe groepen mensen verbonden zijn. Er wordt vaak in landen naar gekeken. Ook in kleinere groepen, bijvoorbeeld in een stad, op een sportclub of in een klas kan er sociale cohesie worden gevonden.

De verschillende vormen

Wanneer de sociale cohesie in grote mate aanwezig is, dan is er veel samenhangen en verbonden tussen mensen. De leden van een groep hebben dan ook echt het gevoel dat ze samen ergens deel van uitmaken. Er wordt vaak naar de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw verwezen als het over een grote mate van cohesie tussen mensen gaat. De samenleving was verzuild, waardoor iedereen bij een bepaalde groep hoorde. Dat kon op basis van je maatschappelijke overtuiging of op basis van je geloof. De mensen binnen jouw groep dachten en vonden vaak hetzelfde als jij. Daardoor was de sociale cohesie heel sterk.

Weinig samenhang voelen

Het omgekeerde kan ook gelden voor sociale cohesie. In dat geval is er geen sprake van een groep. De mensen voelen zich dan namelijk niet met elkaar verbonden. Ze zullen dus ook minder naar elkaar toe trekken. Er wordt weleens gesteld dat de sociale cohesie tegenwoordig minder groot is. Dat komt doordat de maatschappij meer geïndividualiseerd is. De verschillen zijn wel te zien tussen landen. Zo is het in Nederland bijvoorbeeld minder sterk dan in bijvoorbeeld de Scandinavische landen.

Sociale cohesie is sociaal kapitaal

Wanneer de sociale cohesie sterk is, dan is het zo dat mensen elkaar hulp bieden en veel voor elkaar over hebben. Daarom wordt gesteld dat sociale cohesie ook het sociale kapitaal van mensen groter maakt. Onder dit kapitaal kan je alles stoppen wat een mens aan banden heeft met anderen: kennissen, vrienden, collega’s, teamgenoten en al het andere. Hoe groter het sociale kapitaal, hoe meer hulp je kunt krijgen. Zo merk je meer van sociale cohesie.

Iedereen heeft het

Zoals je uit deze omschrijving kunt afleiden, is er voor iedereen een bepaalde mate van sociale cohesie in het leven. Het is daarom een goede oefening om eens voor jezelf te bekijken tot welke groepen je behoort en van welke groep mensen je dan de meeste hulp verwacht.

Wil je altijd antwoord op al je vragen?

Op de app stel je direct je vraag, waarna een bijlesdocent je verder helpt. Zo wordt leren aangenamer en zullen je schoolprestaties binnen afzienbare tijd verbeteren.

Op zoek naar een ander onderwerp?