Je hoort in de scheikunde de termen polair en apolair vaak voorbijkomen. Wat dit precies betekent is je echter nooit helemaal goed uitgelegd. Het is belangrijk om te weten dat moleculen een lading hebben. Is er een verschil in de lading, dan zijn de moleculen polair. Is er geen verschil in lading, dan zijn ze apolair. Je vindt hier meer uitleg.

De lading van moleculen

Om erachter te komen of je met moleculen die polair en apolair zijn te maken hebt, is het goed om te weten dat de moleculen altijd een lading hebben. Die is nooit positief of negatief, maar heeft altijd de som 0. Wel kan het zo zijn dat het niet gelijk verdeeld is het molecuul. De ene kant is positief geladen en de andere kant negatief. Al is dit vaak maar een klein verschil. Dit maakt het mogelijk om verschillende moleculen te binden.

Een polair molecuul

Of een molecuul polair of apolair is, kan je zien aan de manier waarop dit is aangegeven. Zie je het delta teken en een + of – teken? Dan heb je te maken met een polair molecuul. Dit type heeft een zogenaamd dipoolmoment en kan een dipoolbinding aangaan. De polariteit komt doordat de kern van de ene atoom met kracht de elektronen van een ander atoom aantrekt. De ladingen kunnen daardoor enigszins veranderen. Het zuurstofatoom trekt in water bijvoorbeeld aan de elektronen van waterstofatomen. Die worden positiever, terwijl het zuurstofatoom negatiever wordt.

Kijken naar de ruimtelijke structuur

Ook zijn polair en apolair te bepalen door de ruimtelijke structuur erbij te betrekken. Wanneer je symmetrie herkent, dan zijn de ladingen gelijk aan elkaar. In dat geval heb je dus met een apolair molecuul te maken. Is het niet symmetrisch? Dan is het een polair molecuul. Dit komt omdat er niet overal met gelijke kracht aan wordt getrokken in het Ge-atoom. Dat betekent dat er een verschil tussen het F-atoom en het Ge-atoom ontstaan. Is er wel symmetrie, dan wordt er overal even hard getrokken.

Wil je altijd antwoord op al je vragen?

Op de app stel je direct je vraag, waarna een bijlesdocent je verder helpt. Zo wordt leren aangenamer en zullen je schoolprestaties binnen afzienbare tijd verbeteren.

Op zoek naar een ander onderwerp?