Onvolledige verbranding is het gevolg van te weinig zuurstof. Verbranding is immers een chemische reactie. Die ontstaat als brandstof en zuurstof bij elkaar komen. Daardoor is energie in de vorm van licht en warmte vrij te maken. Er is wel een ontstekingsbron nodig om deze reactie te starten. Dat kan bijvoorbeeld een lucifer zijn, of een aansteker. Het is belangrijk om daar in dit artikel eens verder op in te gaan.

Wat is onvolledige verbranding?

Wanneer het gaat over onvolledige verbranding, dan is er te weinig zuurstof aanwezig. Dit betekent dat de brandstof niet optimaal kan reageren. De zuurstofdeeltjes binden zich onvoldoende aan de brandstof. Daardoor kan de brandstof niet volledig worden gesplitst in moleculen en blijven er grotere delen over. Dit leidt vaak tot afval dat schadelijk is voor je gezondheid en voor de omgeving en het milieu.

Een voorbeeld

Als voorbeeld kan je kijken naar de onvolledige verbranding van methaan. Je hebt dan de reactievergelijking 2 CH4 + 3 O2 → 2 CO + 4 H2O. Hieruit kan je afleiden dat er CO in plaats van CO2 ontstaat. Dit is koolstofmonoxide. Daarmee kan je je gezondheid flink schaden.

Wat is volledige verbranding?

Het tegenovergestelde van onvolledige verbranding is natuurlijk volledige verbranding. In dat geval wordt de brandstof wel volledig gesplitst in moleculen omdat de zuurstof zich goed kan binden. Er zijn genoeg zuurstofdeeltjes om de reactie met de brandstof te laten ontstaan. Er blijven dus ook geen schadelijke afvalproducten achter. Volledige verbranding betekent eigenlijk dat er zoveel als mogelijk met zuurstofatomen gereageerd wordt. Koolstof wordt bij volledige verbranding dus CO2 en waterstof wordt bijvoorbeeld H2O.

Een voorbeeld

Ook voor deze vorm van verbranding is een voorbeeld op zijn plaats. Ook hier kijken we naar methaan. De reactievergelijking is dan CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O. In dit geval wordt methaan gesplitst in CO2 en H2O. Je ziet dat elk C-atoom twee zuurstofatomen kan opnemen. Dit is de reden waarom er wel volledige verbranding ontstaat.

Wil je altijd antwoord op al je vragen?

Op de app stel je direct je vraag, waarna een bijlesdocent je verder helpt. Zo wordt leren aangenamer en zullen je schoolprestaties binnen afzienbare tijd verbeteren.

Op zoek naar een ander onderwerp?