Wat zijn normen en waarden eigenlijk? Je hoort deze termen vaak voorbijkomen, bijvoorbeeld in het politieke debat. Maar wat het nu precies inhoudt is niet altijd even duidelijk. Het heeft te maken met de manier waarop je je zou moeten gedragen. Wel zit er een verschil tussen. De uitleg daarover vind je op deze plek.

Normen

Er zijn specifieke regels over hoe je je moet gedragen. Ook is bepaald hoe je dat niet moet doen. In veel samenlevingen is niet stelen bijvoorbeeld een norm. Normen zijn altijd te koppelen aan waarden. De waarde geeft dan aan wat het belang is en de norm laat je zien hoe dat in de praktijk door mensen uit te voeren is. De waarde eerlijkheid heeft bijvoorbeeld een verband met de norm niet liegen. Normen kennen een positieve of een negatieve formulering. Positieve normen moet je dus juist wel doen en negatieve normen juist niet.

Waarden

Dingen die door mensen of groepen belangrijk worden gevonden, worden waarden genoemd. Het zijn vaak abstracte begrippen die je met gedragingen kan invullen. Denk aan zaken zoals eerlijkheid, rechtvaardigheid en vrijheid. Dit zijn allemaal waarden. Je hebt waarden die algemeen geaccepteerd zijn in een samenleving, maar ook waarden die alleen voor een enkel individu gelden. De waarden zijn te verdelen in instrumentele en intrinsieke waarden.

Wil je altijd antwoord op al je vragen?

Op de app stel je direct je vraag, waarna een bijlesdocent je verder helpt. Zo wordt leren aangenamer en zullen je schoolprestaties binnen afzienbare tijd verbeteren.

Op zoek naar een ander onderwerp?