Kunt u zich kort introduceren?

Ik ben van oorsprong historicus en politicoloog, en sinds 2011 bevoegd docent. Ik heb een ruime ervaring op het gebied van beleidsprocessen in grote organisaties, waarbij het gaat om complexe beleidsvraagstukken om te zetten in concrete doelen. Het geeft mij plezier om ingewikkelde verhalen terug te brengen tot de kern en concepten en modellen te vertalen naar de realiteit, zodat concrete resultaten gezien worden.

Hoe bent u in de onderwijswereld beland en welke veranderingen wilt u in het onderwijs zien?

Als vader van twee opgroeiende kinderen zie ik het belang van goed en afwisselend onderwijs. Zelf ben ik tien jaar geleden teruggegaan naar de universiteit om mij te laten omscholen tot onderwijskundige. Ik zag hoe een van mijn kinderen het moeilijk redde op de lagere school. Dat lag niet per se aan de school of aan de docent, maar aan de wijze waarop mijn kind leert. Niet iedereen leert op dezelfde manier, sommigen vallen net buiten het reguliere systeem. Dat is geen reden om het systeem meteen te willen veranderen, maar wel een reden om te kijken of het reguliere onderwijssysteem verbeterd kan worden.

Dat niet iedereen op dezelfde wijze en op hetzelfde moment leert, is wat mij in mijn werk nu dagelijks bezighoudt. Hoe kunnen zoveel mogelijk mensen aansluiting vinden bij het onderwijs op het voor hen meest ideale moment? Daarvoor is niet één remedie, geen one size fits all. Onderwijs moet zoveel mogelijk een gevarieerd pakket zijn, waardoor zoveel mogelijk kinderen zich aangetrokken en aangesproken voelen. Digitale leerplatformen zijn een van die aanvullingen op het reguliere onderwijs die van belang zijn.

Wat verder voor mij nu heel duidelijk is, is dat het leermoment van belang is. Soms heeft een kind even rust nodig, of soms heeft een kind even een ”rush”. Door naast het reguliere onderwijs op reguliere tijden een mogelijkheid te bieden om op het eigen moment te leren en zich te ontwikkelen, wordt de leeropbrengst per uur drastisch vergroot. En digitaal kan daarbij aantoonbaar helpen.
Als het kind rust nodig heeft, laat het even rusten, maar als een kind een “rush” heeft faciliteer dat ook. Wij kunnen dat als ouders niet (altijd). We hebben eigen werk, of het onderwerp is te lastig en bovendien het doceren van de eigen kinderen is vaak nog veel moeilijker dan het doceren van andere kinderen.

Het digitale platform biedt in mijn ogen een oplossing. Het geeft de ruimte en de flexibiliteit om door ervaren leerkrachten juist op de momenten die ertoe doen het leermoment te ondersteunen. Bovendien is het goed als kinderen zich met het oog op de 21ste century skills verder weten te verdiepen in de verschillende mogelijkheden om informatie te vergaren.

In mijn eigen onderwijs pas ik ook verschillende leerstrategieën toe. Deels is dat verhalend, deels is dat doende en deels is dat digitaal op het moment dat de studenten die onderwijs krijgen er het meest voordeel bij hebben.

Wat is de reden dat u zo nauw betrokken bent bij ´Mister Einstein´?

Ik ben bewust betrokken als lid raad van advies bij het digitale leerplatform van Nederland ‘Mister Einstein’, omdat ik de meerwaarde van digitaal naast regulier zelf ook ervaar. Ik merk dat ik een groter deel van de studenten makkelijker weet te bereiken. Het is dan ook mijn streven dat we in de toekomst niet meer over digitaal of regulier onderwijs spreken, maar dat digitaal onderwijs gewoon ook regulier onderwijs is.

Een gevarieerde leermogelijkheid waarbij digitaal een noodzakelijk onderdeel is, zorgt dat het leerproces wel veel soepeler verloopt. Ik ervaar ook dat het mij als ouder werk uit handen neemt en dat de leeropbrengst vergroot wordt. Dat laatste maakt uiteindelijk gelukkigere kinderen die beter in hun vel zitten.