Het Elan College in Bussum en het digitale leerplatform Mister Einstein gaan het komende schooljaar samenwerken om de scholieren extra te ondersteunen. We spraken met Madelon de Slot, rector van het Elan College in Bussum, over de samenwerking.

Waarom heeft u gekozen voor het digitale leerplatform Mister Einstein?

Madelon: “op het Elan College te Bussum zijn we dit schooljaar gestart met het digitale leerplatform ´Mister Einstein´ als aanvulling op ons reguliere onderwijs. Als school voor gespecialiseerd voortgezet onderwijs op havo- en vwo-niveau werken wij met IVIO@school, waardoor er van de leerlingen veel zelfstandigheid wordt gevraagd. Mentoren in de klas begeleiden het leerproces, maar voor inhoudelijke vragen die meteen beantwoord konden worden hadden we nog geen oplossing. Het digitale leerplatform Mister Einstein biedt hierin een oplossing waar we al heel lang naar op zoek waren: uitleg op het moment dat de leerling het nodig heeft, zonder te hoeven wachten. Daar bovenop komt het voordeel dat de leerlingen ook na schooltijd nog gebruik kunnen maken van Mister Einstein, waardoor ze ook bij het maken van huiswerk uitleg kunnen krijgen als ze vastlopen met de lesstof.

Waarom vindt u de samenwerking met het digitale leerplatform Mister Einstein belangrijk?

Madelon: “omdat we het belangrijk vinden dat onze leerlingen niet alleen individueel, maar ook in groepsverband leren, zetten we de tool van Mister Einstein ook in op groepsniveau. Door op het digibord in te loggen en als klas instructie te krijgen over een bepaald onderwerp van de lesstof, krijgen de leerlingen altijd uitleg over onderdelen waarvan we uit ervaring weten dat veel leerlingen er moeite mee hebben.”

Hoe gaat u de kosten voor de pilot bekostigen?

Madelon: “doordat we als team altijd zoeken naar manieren om ons onderwijs te verrijken en de vraag naar direct uitleg nog niet naar tevredenheid beantwoord was, waren we al snel enthousiast toen we door een combinatie van een subsidie van het ministerie van OCW en het gebruik van onze NPO-middelen konden starten met deze pilot. We zijn dan ook erg benieuwd hoe de leerlingen de mogelijkheden van Mister Einstein gaan ervaren en kijken ernaar uit om de inzet van Mister Einstein op onze school verder te ontdekken en te optimaliseren.”