Een kwart van de leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs krijgt huiswerkbegeleiding, bijles of examentraining, zegt de Onderwijsraad. Wat gaat er zo mis dat dat nodig is? Neemt prestatiedruk en overbelasting van leraren onze kinderen in de tang? En kan dat niet anders en slimmer? De Haagse maatschappelijk ondernemer, Sahin Yildirim bedacht er een app voor.

Sahin Yildirim begon in 2008, in de Haagse Schilderswijk als vrijwilliger met coaching en huiswerkbegeleiding. Zijn doel was voornamelijk de kansarme mensen te helpen en te ondersteunen. Samen met een aantal anderen ondersteunde hij op deze manier jarenlang de leerlingen in de Schilderswijk. Hij vond en vindt het belangrijk om ze te stimuleren en een toekomstperspectief te bieden. Het verbaast hem dat de nieuwe huiswerkinstituten vaak torenhoge prijzen hanteren.

Yildirim: ‘De wijk waarin je woont, je religie of wie je ouders zijn mogen nooit bepalend zijn voor wie je later wordt. Gelijke kansen zijn essentieel voor een samenleving waarin we omkijken naar elkaar, waarin we kunnen omgaan met verschillen en waarin we weerbaar zijn in een wereld die steeds sneller verandert. Helaas zien we dat de portemonnee van de ouders steeds meer het verschil maakt. Terwijl de kinderen van welvarende ouders steeds meer alternatieven zoeken zoals privélessen of huiswerkbegeleiding om betere schoolprestaties te halen, dreigt de ontwikkeling van kinderen uit sociaal zwakkere milieus te stagneren. En dat is zeer zorgelijk’.

Geef het kind de regie over zijn eigen leren en ontwikkeling

‘Zelfstandig leren gaat niet vanzelf’, zegt Yildirim. Leerlingen zouden daar best meer ondersteuning bij kunnen krijgen. Andersom is het zo dat leraren vaak weinig tijd over hebben. De werkdruk is heel hoog. Ze staan voor volle klassen waardoor ze leerlingen niet goed kunnen monitoren en daardoor niet die aandacht kunnen geven die ze verdienen en nodig hebben. Yildirim vind dat de manier waarop we onderwijs aanbieden sterk is verouderd. Zijn oplossing: zorg voor zelfsturing en geef kinderen meer regie over ‘leren en ontwikkeling’.

Wij geloven dat technologie nooit de plaats zal innemen van goede leerkrachten, maar technologie kan goede leerkrachten wél helpen om levens te veranderen.

Yildirim: “Via de Mister Einstein app kunnen leerlingen goed voorbereid worden en hoeven ouders en kinderen voortaan ook niet meer met hun handen in het haar te zitten vanwege lastige huiswerkopgaven. Met behulp van deze app kunnen de scholieren hun talenten ontwikkelen en ook een eventuele achterstand vanwege corona inlopen. Wij geloven dat technologie nooit de plaats zal innemen van goede leerkrachten, maar technologie kan goede leerkrachten wél helpen om levens te veranderen.

Sahin Yildirim legt uit dat dankzij de Mister Einstein App de leerlingen van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo zeven dagen in de week, twaalf uur per dag (van 10.00 t/m 22.00) onbeperkt vragen stellen over alle vakken op elk niveau.

Wiskundige formules, Engelse grammatica, scheikundige verbindingen of historische onderwerpen: wat het knelpunt ook is, de vakkundige docenten van Mister Einstein staan altijd klaar om scholieren de helpende hand te bieden.

Zowel individuele leerlingen als scholen kunnen gebruikmaken van de app. De app zorgt voor motivatie, zelfvertrouwen en verbetering van het creatief vermogen van de leerling en daardoor voor betere presentaties. Sociaal-emotionele problemen zoals eenzaamheid en pesten pakken we net zo aan. ‘Zat je afgelopen week lekker in je vel?’ En als dat niet zo was: ‘Wat ga je daar aan doen?’ We benaderen alles altijd vanuit de positieve kant. Sahin Yildirim wil met de Mister Einstein app dure bijlessen voor een groot deel van de leerlingen overbodig maken, zodat goed onderwijs voor ieder kind bereikbaar is, zoals dat hoort in een land als Nederland.