Met trots kunnen wij u meedelen dat wij dit schooljaar een pilot zijn gestart in samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie. Gedurende één jaar mogen vijf scholen geheel vrijblijvend gebruik maken van onbeperkt online huiswerkbegeleiding.

Wat is Mister Einstein?

Mister Einstein is een digitaal leerplatform dat één op één onderwijsondersteuning biedt aan leerlingen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO. Samen met scholen en ouders streven we ernaar om het beste uit scholieren te halen. Dankzij Mister Einstein hoeven leerlingen zich geen zorgen meer te maken over een ingewikkelde opgave, huiswerk of toetsen. Onze docenten zijn 7 dagen in de week 12 uur per dag beschikbaar om alle vragen op elk niveau op te pakken. Daarnaast zijn er honderden uitlegvideo’s en oefenopdrachten in de digitale bibliotheek beschikbaar.

Wat doet de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) van het ministerie van OCW?

De Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van OCW werkt samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs. Het verbinden van de twee leefwerelden – school en de thuisomgeving – is hierbij erg belangrijk. Ook is er speciale aandacht voor scholen met een hoge populatie van leerlingen met een lage sociaaleconomische status.

Wat betekent een pilot met de Gelijke Kansen Alliantie?

Een pilot met de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie van OCW betekent dat er landelijk vijf scholen met maximaal 30 leerlingen gedurende één jaar GRATIS gebruik mogen maken van onbeperkt ‘online huiswerkbegeleiding’ van het digitale onderwijsplatform van Mister Einstein. Het doel is om na afloop van de pilot een onderzoek te doen naar de effectiviteit van de applicatie.

Interesse voor de pilot?

Wij zoeken nog één school voor de piot. Wilt u meedoen met de pilot of heeft u interesse in de diensten van het digitale leerplatform Mister Einstein? Ga dan naar www.mistereinstein.nl en plan geheel GRATIS een demo in!