Persoonsvorm: Wat is het en hoe gebruik je het?

Heb je moeite met het begrijpen van persoonsvorm? Wij helpen je!

Persoonsvorm is een grammaticale term die wordt gebruikt om een ​​persoon aan te duiden in een zin. Het is de manier waarop de persoon wordt aangeduid en bepaalt hoe het lidwoord (de, een, mijn) wordt gebruikt in een zin. In het Nederlands kennen we 3 persoonsvormen: de ik-vorm, de jij-vorm en de hij/zij/het-vorm.

Wat is de ik-vorm?

De ik-vorm wordt gebruikt als de spreker van de zin de persoon is die de handeling uitvoert. De ik-vorm wordt gevormd door het gebruik van het woord ‘ik’ en het lidwoord ‘mijn’. Hier zijn een paar voorbeelden van zinnen met de ik-vorm:

– Ik ga naar huis.
– Ik heb mijn boeken meegenomen.

Wat is de jij-vorm?

De jij-vorm wordt gebruikt wanneer de spreker van de zin de persoon aanspreekt met wie hij/zij spreekt. De jij-vorm wordt gevormd door het gebruik van het woord ‘jij’ en het lidwoord ‘jouw’. Hier zijn een paar voorbeelden van zinnen met de jij-vorm:

– Jij bent mijn beste vriend.
– Heb jij je huiswerk gemaakt?

Wat is de hij/zij/het-vorm?

De hij/zij/het-vorm wordt gebruikt wanneer de spreker van de zin niet met de persoon spreekt die de handeling uitvoert. In dit geval wordt het lidwoord ‘zijn’, ‘haar’ of ‘zijn/haar’ gebruikt. Hier zijn een paar voorbeelden van zinnen met de hij/zij/het-vorm:

– Zijn naam is John.
– Haar huis staat te koop.

Oefenvragen

1. Wat is de ik-vorm?
2. Wat is de jij-vorm?
3. Wat is de hij/zij/het-vorm?
4. Geef een voorbeeld van een zin met de ik-vorm.
5. Geef een voorbeeld van een zin met de jij-vorm.