Wat is Parlement?

Kan jij mij helpen om te begrijpen wat een parlement is?

Wij zullen je zeker helpen! Een parlement is een assemblee van mensen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen en het uitvoeren van wetten. Het wordt ook wel de wetgevende macht of de wetgever genoemd. In de meeste democratische landen, zoals de Verenigde Staten, heeft het parlement twee kamers die samen een wetgevend lichaam vormen.

Hoe werkt een Parlement?

Parlementen maken wetten door stemmingen te houden over voorstellen die door leden worden ingediend. Het parlement stemt ook over verzoeken die door de regering worden ingediend. Een voorstel kan alleen wet worden als het wordt goedgekeurd door beide kamers.

In landen met een parlementaire regering hebben partijen meestal een meerderheid in beide kamers. Dit betekent dat een partij een meerderheid heeft van de leden van de twee kamers. De partij die de meerderheid heeft, controleert de wetgeving en de regering.

Hoe is het Parlement verdeeld?

In de meeste parlementen is de samenstelling van de kamers gebaseerd op de bevolking. In de Verenigde Staten heeft de Senaat twee leden van elke staat. De Kamer van Afgevaardigden bestaat uit vertegenwoordigers die worden gekozen door de mensen uit hun district.

Wat is de rol van het Parlement?

Het parlement is verantwoordelijk voor het maken van wetten. Verder is het parlement verantwoordelijk voor het onderzoeken van de regering. Dit doen ze door documenten op te vragen, getuigenverhoren te houden en een onderzoek in te stellen naar de activiteiten van de regering.

Voorbeeld van een Parlement

Een voorbeeld van een parlement is het Amerikaanse Congres. Het Congres bestaat uit twee kamers, de Senaat en de Kamer van Afgevaardigden. De Senaat bestaat uit twee leden uit elke staat, terwijl de Kamer van Afgevaardigden bestaat uit leden die worden gekozen door de mensen in hun district.

Oefenvragen

1. Wat is een parlement?
2. Wat is de functie van een parlement?
3. Hoe is het parlement verdeeld?
4. Wat is het verschil tussen de Senaat en de Kamer van Afgevaardigden?
5. Waarom is het parlement verantwoordelijk voor het onderzoeken van de regering?