Linkse partijen in de politiek maken onderdeel uit van de democratie. Dit is landen zoals Nederland van groot gevoel. Hoewel het soms lijkt alsof politici niet goed luisteren naar mensen, heeft iedereen van 18 jaar en ouder een stem in Nederland. Die kan je uitbrengen op partijen aan de linkerkant en de rechterkant van het politieke stelsel. Het is goed om eens te bekijken hoe dit precies in elkaar zit. In dit artikel tref je meer duidelijkheid over de stromingen die er zijn.

Stromingen in de politiek

Er zijn dus niet alleen linkse partijen. Er zijn namelijk mensen met verschillende gedachten en inzichten in de politiek. Daarom heb je ook de zogenaamde rechtse partijen. Vereenvoudigd komt het erop neer dat je bepaalt voor wie je wel en niet moet opkomen en op welke manier Nederland opgezet moet zijn en welke koers het moet volgen.

De linkse partijen

Het is goed om eerst eens naar de linkse partijen te kijken. Dit zijn bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid (ook wel PvdA), GroenLinks (GL) en Socialistische Partij (SP). Dit zijn partijen die de visie hebben dat de zwakkeren in de maatschappij maximaal beschermd moeten worden. Dat uit zich bijvoorbeeld in de visie dat mensen die rijker zijn meer belasting moeten afdragen om de armeren te helpen. Ook willen zij werknemers optimaal beschermen zodat werkgevers ze niet te gemakkelijk kunnen ontslaan. Dat gaat bij deze partijen ook verder dan de landsgrenzen. De linkse partijen kijken ook naar landen waar oorlog en armoede heerst. Zij vinden dan dat de vluchtelingen hulp moeten krijgen om ze te beschermen.

De rechtse partijen

Naast de linkse partijen heb je ook rechtse partijen. Dit zijn bijvoorbeeld de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (ook wel VVD), Partij voor de Vrijheid (PVV) of Forum voor Democratie (FvD). Dit zijn partijen die staan voor het belonen van mensen die hard werken. Daarbij willen ze dat de overheid zich niet te veel met burgers bemoeit. Zij willen dat de burgers zoveel als mogelijk met rust worden gelaten. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij harde werkers geen straf willen opleggen door een hoge belasting te innen. Rechtse partijen richten zich vaak net wat meer op ondernemers. Ze vinden dat ook ondernemers rechten hebben en het hen niet onnodig moeilijk gemaakt hoeft te worden. Zij moeten niet-functionerende werknemers kunnen ontslaan. Ook zijn ze voor een strenger asielbeleid en willen ze eerst dat de eigen burgers het goed hebben in een land.

Wil je altijd antwoord op al je vragen?

Op de app stel je direct je vraag, waarna een bijlesdocent je verder helpt. Zo wordt leren aangenamer en zullen je schoolprestaties binnen afzienbare tijd verbeteren.

Draait alles alleen om links of rechts?

Is het zo dat alle linkse partijen hetzelfde zijn en alle rechtse ook? In werkelijkheid zijn er ook tussen de linkse en rechtse partijen onderling veel grote verschillen. Zo wordt SP vaak als de meest linkse partij van Nederland gezien. De leden geven een groot deel van hun inkomen bijvoorbeeld terug aan de partij om voor gelijkheid te zorgen. Ook aan de rechtse kant zie je deze verschillen terug. VVD is vooral gericht op ondernemers en de bovenkant van de middenklasse. PVV en FvD worden vaak als iets extremer gezien en richten zich iets minder op de rijken en iets meer op de Nederlandse cultuur en het asielbeleid van het land.

Op zoek naar een ander onderwerp?