Het periodieksysteem is belangrijk in de natuurkunde. Het is een tabel met daarin alle chemische elementen vermeld. Bij de elementen staan oom de atoomnummers vermeld. Daar vind je dan alle gegevens die je nodig hebt voor berekeningen met de elementen. Denk aan het massagetal en de elektronenconfiguratie. Bovendien staan de elementen zo gerangschikt in het periodiek systeem dat alles wat elkaar lijkt in dezelfde groepen en rijen staat.

De groepen van het periodiek systeem

De groepen in het periodiek systeem vind je in de kolommen. Daar zijn er in totaal 18 van. De elementen in een groep hebben een verwantschap met elkaar. Dat betekent dat ze bepaalde eigenschappen delen. Er zijn groepen met een naam, zoals de edelgassen of de halogenen.

De perioden van het periodiek systeem

De horizontale rijen van het periodiek systeem zijn gereserveerd voor de perioden. Dit zijn er 7 in totaal. Het nummer van een periode staat gelijk aan het aantal schillen van het atoom. De schillen zijn de banen om de atoomkern waarin de elektronen zich bevinden. De atoomnummers lopen in de perioden altijd op. Het kan zijn dat elementen zijn gekleurd in een periodiek systeem. Daaruit kan je dan halen welk type element het is. Dit is goed om te bestuderen.

Het aantal verbindingen

Ook het aantal verbindingen van een atoom speelt een rol. Dit wordt ook wel de covalentie genoemd. Het is een manier om te bepalen met hoeveel andere atomen een atoom een binding aan kan gaan. Dit hangt af van de hoeveelheid vrije elektronen in de buitenste schil. Dit kan je bepalen door de zogenaamde octetregel toe te passen. Dit is de regel die aangeeft dat in de buitenste schil van edelgassen acht elektronen te vinden zijn. Zo ontstaat de zogenaamde stabiele omringing. Dat betekent dat de buitenste ring altijd acht elektronen of meer moet bevatten. Je kunt in de tabellen zien hoeveel elektronen er in een bepaalde schil zitten. Dit kan sterk verschillen.

Wil je altijd antwoord op al je vragen?

Op de app stel je direct je vraag, waarna een bijlesdocent je verder helpt. Zo wordt leren aangenamer en zullen je schoolprestaties binnen afzienbare tijd verbeteren.

Op zoek naar een ander onderwerp?