Mol berekenen komt vaak voor bij het vak scheikunde. Je gebruikt het omdat je op die manier kunt zien in welke verhouding stoffen voorkomen. Dit zegt je natuurlijk niet direct alles. Daarom is het goed om het eerst beter uit te leggen. Daarnaast ontdek je ook wat je er precies mee kan. Alles is in dit artikel te vinden.

Het begrip mol

Mol berekenen is van belang om te bepalen welke hoeveelheid deeltjes in een bepaalde stof zitten. Dit kan bijvoorbeeld bij zuurstof of koolstof. Het is belangrijk om te weten dat verschillende stoffen ook een verschil in massa per mol hebben. Dat kan je kennen onder de naam molaire massa. Deze massa is voor zuurstof bijvoorbeeld per mol 16,0 gram. Elke mol zuurstof is dus 16,0 gram zwaar. De moleculaire massa is te vinden in het periodiek systeem. Met de hulp van mol zijn volume en massa te berekenen voor stoffen.

Mol gebruiken voor massa

Mol berekenen is van belang wanneer je wilt weten wat de massa is. Daarvoor kan je de molaire massa, ook wel g/mol, gebruiken. Dit is terug te vinden in Binas. Je kan massa vinden door het aantal mol te vermenigvuldigen met de gevonden molaire massa. Weet je wat de massa is van een stof, dan kan je op die manier dus ook het aantal mol vinden, maar dan door het te doelen door de molaire massa.

Wil je altijd antwoord op al je vragen?

Op de app stel je direct je vraag, waarna een bijlesdocent je verder helpt. Zo wordt leren aangenamer en zullen je schoolprestaties binnen afzienbare tijd verbeteren.

Mol in verhouding tot volume van vloeistof

Mol berekenen kan ook belangrijk als je bezig bent met liters. Weet je mol dan kan je bepalen hoeveel liter je van een vloeistof je hebt. Ook daar is de molariteit dan voor nodig. In dat geval gaat het om mol/L. Je kan mol delen door molariteit om het volume te achterhalen. Weet je wat het volume is, maar wil je juist mol berekenen, dan draai je het dus om en dan vermenigvuldig je het volume met de molariteit.

Werken met gas

Is het aantal mol van een stof bekend, maar heb je de massa nodig? Dan gebruik je het molair volume, ook wel bekend als m3/mol. In Binas is dit terug te vinden. Heb je te maken met kamertemperatuur, dan gaat het om 2,45 x 102 m3/mol. Van mol naar volume doe je door de hoeveelheid mol keer het molair volume te doen. Om gedraaid deel je het volume door het molaire volume om mol te berekenen.

Een stappenplan

Je kunt mol berekenen ook met een stappenplan aanpakken zodat je altijd het juiste doet. Je schrijft eerst de reactievergelijking op. Daarna reken je het om naar mol. Schrijf dan de molverhouding op. Bereken de hoeveelheid gevraagde stof met deze verhouding. Reken nu de hoeveelheid uit.

Op zoek naar een ander onderwerp?