De standaarddeviatie is te berekenen om de spreiding van de verschillende getallen in een waarneming duidelijk te maken. Je kan de standaarddeviatie ook kennen onder de naam standaardafwijking. De vraag is hoe je dit aanpakt en of dit ook met een rekenmachine kan. Op deze plek vind je alle uitleg die je nodig hebt.

De deviatie

De standaarddeviatie berekenen doe je om te zien hoe de getallen zich verhouden tot het gemiddelde van de verdeling. Daarvoor is een formule opgesteld. Dit formule is σ= ∑( x – x̄)2/ n. Daardoor is het gemakkelijk mogelijk om de standaarddeviatie van een spreiding uit te rekenen. Binnen enkele stappen heb je dan een antwoordt.

Het stappenplan

De standaarddeviatie berekenen kan je het best doen met dit stappenplan. Je begint met het uitrekenen van de deviatie. Dit kan ook met een formule. Die formule is d = x – x̄. Daarin is x̄ het gemiddelde. Terwijl x staat voor de meting die je doet. Om vervolgens de standaardafwijking te berekenen, is het nodig om alle deviaties te kwadrateren en er een optelsom van te maken. Daarom zie je het Σ-teken in de formule. Daarna deel je de uitkomst door het totaalaantal waarnemingen. Dat is waar n voor staat. Tot slot trek je hier de wortel van om tot de standaarddeviatie te komen.

Het voorbeeld

Om met σ= ∑( x – x̄)2/ n te leren werken is het goed om eens een voorbeeld uit te werken. Stel je hebt 7, 3 en 8. Dit betekent dus dat je een gemiddelde hebt van (7+3+8)/3 = 6. Hier ga je de deviaties mee bepalen. Dat zijn d = 7 – 6 = 1, d = 3 – 6 = -3 en d = 8 – 6 = 2. Deze moet je kwadrateren en bij elkaar op weten te tellen. Dat komt dus neer op 12 + (-3)2 + 22 = 1 + 9 + 4 = 14. Het totaalaantal waarnemingen was 3. Je deelt dus 14/3= 4,667. Daar trek je de wortel van: √4,667 = 2,160.

Wil je altijd antwoord op al je vragen?

Op de app stel je direct je vraag, waarna een bijlesdocent je verder helpt. Zo wordt leren aangenamer en zullen je schoolprestaties binnen afzienbare tijd verbeteren.

Het gebruik van een rekenmachine

Ook met een rekenmachine de standaarddeviatie berekenen is mogelijk. Je hebt dan een TI of een Casio nodig, Daarop kan je de waarnemingsgetallen invullen met behulp van 1-Var Stats (TI) of 1VAR (Casio). Heb je dit gedaan, dan heb je de optie σx. Die is te gebruiken om de standaarddeviatie te berekenen. Je vindt deze opties door naar STAT te gaan en daarna naar CALC. Daar vind je alles wat je zoekt.

Op zoek naar een ander onderwerp?