Nederland is een democratisch land. Dat wil zeggen dat de volwassen bevolking het recht heeft om te stemmen. Mr. Einstein doet zijn best om het verschil tussen linkse en rechtse partijen uit te leggen.

Politieke stromingen

Bij het kiezen van een politieke stroming bepaal je welke stroming met standpunten komt die het beste bij jouw wensen en idealen passen. Heel kort gezegd is de linkse stroming gericht op betrokkenheid van de overheid bij de veiligheid en gezondheid van haar burgers. De rechtse stroming vindt dit de verantwoordelijkheid van de burgers zelf en stelt daarom het particuliere belang boven het algemene belang.

Linkse partijen

Voorbeelden van linkse partijen zijn de Partij van de Arbeid (PvdA) en de Socialistische Partij (SP). Zij vinden over het algemeen dat de zwakkere en minder bedeelden in bescherming genomen moeten worden door de staat. Om dit mogelijk te maken, zijn zij van mening dat de rijkere Nederlanders hier een steentje aan bij moeten dragen door relatief meer belasting af te staan dan de mensen met midden en lagere inkomens. Verder vinden de linkse partijen het belangrijk dat werknemers worden beschermd tegen werkgevers. Het moet niet te makkelijk zijn om mensen te ontslaan.

Niet alleen de Nederlandse bevolking moet beschermd worden volgens de linkse partijen, maar ook mensen die vanuit andere landen naar Nederland vluchten moeten zich welkom voelen in Nederland.

Rechtse partijen

Voorbeelden van rechtse partijen zijn de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en de Staatkundig Gereformeerde partij (SGP). De mening van de rechtse partijen is over het algemeen dat hard werken moet worden beloond. Zij vinden dat hogere belastingtarieven voor de rijken eerder op een straf lijkt die aan deze mensen wordt opgelegd.

Verder vinden rechtse partijen dat de overheid niet te veel betrokken hoeft te zijn met haar burgers. Dit betekent aan de ene kant dat het voor werkgevers makkelijker wordt gemaakt om slechte werknemers te kunnen ontslaan. Hier zouden mensen volgens de rechtse partijen niet aan vast hoeven te zitten. Aan de andere kant betekent dit ook dat mensen met een slechtere gezondheid, of minder geld beperkte ondersteuning moeten verwachten van de overheid. Volgens de rechtse partijen is dit namelijk de verantwoordelijkheid van de burgers zelf.

Ook over vluchtelingen zijn de rechtse partijen een stuk strenger dan de linkse partijen. Dit komt onder andere omdat zij van mening zijn dat het opvangen van vluchtelingen ook veel problemen met zich mee kan brengen. Verder vinden de rechtse partijen het belangrijker dat er aan de eigen burgers gedacht wordt, voordat er hulp geboden wordt aan mensen uit andere landen.

Is het allemaal echt zo zwart wit?

Het beeld dat hierboven geschetst is, is wel wat kort door de bocht, maar in grote lijnen geeft dit wel het verschil tussen links en rechts weer. Vaak hebben partijen echter gemengde standpunten. Neem bijvoorbeeld de VVD. Wat rechts is aan de VVD is dat deze partij opkomt voor de ondernemers en de wat rijkere mensen in Nederland. Aan de andere kant is hun standpunt met betrekking tot abortus juist links. Zij oordelen hier namelijk niet over en vinden dat het moet worden toegestaan.

Wil je altijd antwoord op al je vragen?

Op de app stel je direct je vraag, waarna een bijlesdocent je verder helpt. Zo wordt leren aangenamer en zullen je schoolprestaties binnen afzienbare tijd verbeteren.

Op zoek naar een ander onderwerp?