Wie aardrijkskunde heeft, krijgt vanzelf een keer met het demografisch transitiemodel te maken. Daarin zijn verschillende fases te onderscheiden. Dit kan wel wat verduidelijking gebruiken. Daarom vind je in dit artikel alle informatie die je nodig hebt om het model beter te begrijpen.

Wat is het demografisch transitiemodel?

Het demografisch transitiemodel wordt gebruikt om geboorte- en sterftecijfers te vergelijken. Dit helpt om meer kennis op te doen over de groei of afname van de bevolking. Wanneer er meer geboortes dan sterfgevallen zijn, dan wordt dit een geboorteoverschot genoemd. Heb je te maken met minder geboortes dan sterfgevallen, dan gaat het om een sterfteoverschot. Het is belangrijk om te begrijpen dat verschillende landen in verschillende fases zitten en dat dit vaak met de economische situatie te maken heeft.

De eerste fase

De eerste fase van het demografisch transitiemodel kent zowel veel geboortes als veel sterfgevallen. Daardoor is er nauwelijks groei van de bevolking waar te nemen. Er worden veel kinderen geboren zodat die kunnen helpen om geld te verdienen voor het gezin. Daar komt dan ook geen geboorteplanning bij aan te pas. Het sterftecijfer is ook hoog. Dit komt door ziekten, plagen, hongersnoden, slechte medische mogelijkheden en slechte hygiëne.

De tweede fase

Het geboortecijfer blijft in de tweede fase van het demografisch transitiemodel blijft hoog. Het sterftecijfer begint wel flink te dalen. Daardoor gaat de bevolking steeds harder groeien. Dit heeft meerdere redenen. Dat komt bijvoorbeeld door de betere medische kennis. Ook wordt bijvoorbeeld het netwerk van waterleidingen en rioleringen flink beter. Daardoor gaan steeds minder mensen door.

De derde fase

De derde fase wordt gekenmerkt door een laag sterftecijfer, maar ook een dalend geboortecijfer. De groei van de bevolking gaat daardoor minder had. Er is echter wel nog altijd groei. De rol van kinderen wordt alleen kleiner omdat ze niet meer hoeven te werken.

Wil je altijd antwoord op al je vragen?

Op de app stel je direct je vraag, waarna een bijlesdocent je verder helpt. Zo wordt leren aangenamer en zullen je schoolprestaties binnen afzienbare tijd verbeteren.

De vierde fase

Ook in de vierde fase zijn de cijfers laag. Dit is de fase waarin welvarende landen zich bevinden. Er is eigenlijk nauwelijks nog bevolkingsgroei. Er is onder andere geboortebeperking en vrouwen maken meer carrière. Ook trouwen mensen later.

De vijfde fase

De vijfde fase van het demografisch transitiemodel is de fase van de toekomst. De verwachting is dat dit leidt tot een sterfteoverschot. Dit komt door de vergrijzing. Dit staat voor het steeds ouder worden van de bevolking, waardoor de gemiddelde leeftijd stijgt.

Op zoek naar een ander onderwerp?