In de huidige maatschappij is globalisering een belangrijke factor. Daardoor heeft eigenlijk iedereen er wel mee te maken. Bovendien lijkt dit ook alleen maar nog verder toe te nemen. Daardoor krijg ook jij er steeds meer mee te maken. Wat globalisering precies inhoudt, kan je in dit artikel lezen.

Definitie van globalisering

De betekentis van globalisering is eigenlijk dat gebieden en samenlevingen meer en meer verbonden met elkaar raken. Het is dan ook niet iets wat nieuw is. Het wordt alleen steeds sterker. Dat komt bijvoorbeeld door het gemak waarmee we met vliegtuigen en treinen over grote afstanden kunnen reizen. Door internet en telefoon kunnen we heel gemakkelijk met mensen over de hele wereld communiceren. Bovendien zie je grote bedrijven zich steeds mee richten op het werken in allerlei landen, in plaats van alleen het eigen land.

Soorten globalisering die bestaan

Er is sprake van globalisering op economisch, cultureel, sociaal en politiek gebied. Economische globalisering komt neer op de geldstromen die over de wereld gaan. Dit komt vooral door de bedrijven die in vele landen werken. Je kent de grote merken vast wel. Gaat het over culturele globalisering, dan gaat het over het samenvloeien van culturen. Doordat de culturen mengen, krijg je culturele diffusie. Dit komt er op neer dat culturen gebruiken van elkaar overnemen. Bedenk je eens hoeveel buitenlandse producten en gerechten je tegenwoordig in een week op je bord krijgt.

Sociale globalisering heeft vooral te maken met de grote mate van migratie op de wereld. Het is veel gemakkelijker en aantrekkelijker geworden om te verhuizen naar andere landen. Dat je bijvoorbeeld omdat er meer welvaart is, of omdat je er een andere baan kan krijgen. Tot slot is er ook politieke globalisering. Dit is de samenwerking die landen met elkaar aangaan. Daardoor kunnen de landen meer met elkaar handelen en is het voor burgers gemakkelijker om te reizen tussen de landen. De bekendste vorm van politieke globalisering is de Europese Unie waar Nederland ook toe behoort.

Wil je altijd antwoord op al je vragen?

Op de app stel je direct je vraag, waarna een bijlesdocent je verder helpt. Zo wordt leren aangenamer en zullen je schoolprestaties binnen afzienbare tijd verbeteren.

Op zoek naar een ander onderwerp?