Wat is Communisme?

Hoe kan ik het begrijpen? Wij helpen!

Communisme is een politiek systeem dat een klasloze samenleving als doel heeft. Het is gebaseerd op het idee dat iedereen een gelijke kans heeft op welvaart, ongeacht hun ras, achtergrond of geslacht. Het is een staatsvorm waarin de werkende klasse, ofwel de arbeiders, de politieke macht hebben.

Geschiedenis van Communisme

De ideeën van Communisme ontstonden in de 19e eeuw in Europa. Het was een antwoord op de armoede en ongelijkheid die werd veroorzaakt door kapitalisme. De kernideeën werden geformuleerd door Karl Marx en Friedrich Engels in hun boek “The Communist Manifesto” uit 1848.

De verschillende communistische stelsels die na de tweede wereldoorlog verschenen, werden gecontroleerd door de Sovjet-Unie. Dit betekende dat de leiders hun politieke macht behielden door middel van politieke zuiveringen, censuur, vervolging en de terreur van de secret police.

Kenmerken van Communisme

Communisme heeft de volgende kenmerken:

• De eigendomsrechten zijn collectief. Dit betekent dat het bezit van land, fabrieken en andere producenten collectief eigendom is in plaats van eigendom van individuen.

• Er is geen privé-eigendom. Er is geen ongelijk verdeeld bezit, alle bezittingen worden gelijk verdeeld onder de bevolking.

• Er is geen competitie. In plaats daarvan is er samenwerking en collectieve besluitvorming.

• Er is geen marktmechanisme. Prijzen zijn vastgesteld door de overheid.

Voorbeeld van Communisme

Een goed voorbeeld van communisme is de voormalige Sovjet-Unie. Het was een communistische staat die in 1917 werd gesticht door de communistische partij. De Sovjet-Unie was een eenheidsstaat, waarbij de hele economie en de productie werden geleid door de communistische partij.

Oefenvragen

1. Wat is het doel van communisme?
2. Wat zijn de kenmerken van communisme?
3. Wat was het voorbeeld van communisme?
4. Wanneer is de ideeën van communisme ontstaan?
5. Wat is het verschil tussen communisme en kapitalisme?