Wat is Communisme?

Hoe kunnen wij je helpen om meer te weten te komen over communisme?

Communisme is een politieke stroming waarbij de maatschappij gebaseerd is op een klassenloze samenleving met gemeenschappelijk eigendom. In tegenstelling tot kapitalisme, waar rijkdom en macht geconcentreerd zijn in de handen van een kleine elite, creëert communisme een systeem waarin iedereen gelijk is. Het voornaamste doel van communisme is om alle klassenverschillen te elimineren en iedereen gelijke kansen te geven.

Waar komt Communisme vandaan?

Het communisme is ontstaan ​​in de 19e eeuw als reactie op de industrialisatie, toen de arbeidersklasse de macht begon te krijgen. Het idee van communisme is gebaseerd op de theorieën van Karl Marx en Friedrich Engels, die voor het eerst werden gepubliceerd in hun boek The Communist Manifesto in 1848. Marx en Engels stellen dat de kapitalistische samenleving onrechtvaardig is en dat het werkende klasse lijdt onder ongelijke verdeling van welvaart en macht.

Hoe werkt Communisme?

Communisme streeft naar een klasseloze maatschappij, waar de staat de economie beheert. Alle middelen, zoals grondstoffen, arbeid en productie, worden gecontroleerd door de staat. De overheid bepaalt wat er moet worden geproduceerd en degelijk verdeeld onder de mensen. Mensen krijgen betaald in arbeidsbonnen die ze kunnen gebruiken om producten te kopen.

Hoe is Communisme in de praktijk geïmplementeerd?

Communisme is in de praktijk geïmplementeerd in veel landen, waaronder de Sovjet-Unie, China, Cuba, Noord-Korea en Vietnam. In deze landen hebben de overheden alle macht en controleren zij de economie. De overheden bepalen wat er geproduceerd wordt, waar en wanneer, en hoe het wordt verdeeld. Hoewel er verschillen zijn tussen deze landen, streeft ieder ernaar om een klasseloze samenleving te creëren.

Wat zijn de voordelen van Communisme?

De voordelen van communisme zijn onder meer een gelijke verdeling van welvaart, een goede basiszorg voor iedereen en gelijke kansen voor iedereen om te leren en te werken. Hoewel er veel kritiek is op het communisme, hebben veel mensen baat bij de diensten die worden geleverd door de staat.

Oefenvragen over Communisme

1. Wat is het doel van het communisme?
2. Wie heeft het communisme oorspronkelijk voorgesteld?
3. Wat is het verschil tussen het communisme en het kapitalisme?
4. Wat gebeurt er in een communistisch systeem met de middelen zoals grondstoffen, arbeid en productie?
5. Welke landen hebben het communisme in de praktijk geïmplementeerd?