Wat is To en Too?

Vraag je je af wat To en Too is? Wij helpen je!

To en Too zijn twee korte woorden die gebruikt worden in de Engelse taal. To is een voorzetsel dat gebruikt wordt om richtingen aan te geven. Bijvoorbeeld: “Ik ga van mijn huis naar school” – hierin wordt “to” gebruikt om aan te geven dat je naar school gaat. Too is een bijwoord dat gebruikt wordt om aanduiding te geven aan hoeveelheid of mate. Bijvoorbeeld: “Ik heb teveel koffie gehad” – hierin wordt “too” gebruikt om aan te geven dat je teveel koffie hebt gehad.

To als voorzetsel

To wordt gebruikt als voorzetsel wanneer er een verplaatsing van plaats wordt aangegeven. Bijvoorbeeld: “Ik ga van mijn huis naar school” – hierin wordt “to” gebruikt om aan te geven dat je van je huis naar school gaat. In deze zin is “to” het voorzetsel, omdat het een richting aangeeft.

Too als bijwoord

Too wordt gebruikt als bijwoord wanneer er iets wordt aangeduid in termen van mate of hoeveelheid. Bijvoorbeeld: “Ik heb teveel koffie gehad” – hierin wordt “too” gebruikt om aan te geven dat je teveel koffie hebt gehad. In deze zin is “too” het bijwoord, omdat het de mate of hoeveelheid aangeeft.

Voorbeelden

Hier zijn enkele voorbeelden van To en Too:

• “Ik ga van mijn huis naar school” – hierin wordt “to” gebruikt als voorzetsel, omdat het een richting aangeeft.

• “Ik heb teveel koffie gehad” – hierin wordt “too” gebruikt als bijwoord, omdat het de mate of hoeveelheid aangeeft.

• “Ik had te weinig tijd om mijn huiswerk af te maken” – hierin wordt “too” gebruikt als bijwoord, omdat het de mate of hoeveelheid aangeeft.

Oefenvragen

Hier zijn enkele oefenvragen om je kennis over To en Too te testen:

1. Wat wordt gebruikt om richtingen aan te geven?

2. Wat wordt gebruikt om aanduiding te geven aan hoeveelheid of mate?

3. Wat is het voorbeeld van To als voorzetsel?

4. Wat is het voorbeeld van Too als bijwoord?

5. Wat is het verschil tussen To en Too?