Wat is Present Perfect?

Hoe begrijp ik Present Perfect?

Wij gaan je hier helpen om het Present Perfect te begrijpen! Present Perfect is een verbindingswijze van het Engels dat deel uitmaakt van de tijden. Het wordt gebruikt om te vertellen over iets dat al gebeurd is, maar dat er nog steeds het gevolg van is. Het is een combinatie van twee woorden: “Present” en “Perfect”. De betekenis is dat iets al gebeurd is en dat er nog steeds gevolgen van zijn.

Hoe werkt Present Perfect?

Om Present Perfect te gebruiken, heb je twee verbindingen nodig: “has” of “have” en een werkwoord in de verleden tijd. Als je bijvoorbeeld wil zeggen dat je al iets hebt gedaan, dan gebruik je “have” en dan het verleden tijd van het werkwoord. Als je bijvoorbeeld wil zeggen dat je al iets hebt gelezen, dan gebruik je “I have read”.

Voorbeelden van Present Perfect

Hieronder volgen enkele voorbeelden van Present Perfect:

I have read the book. (Ik heb het boek gelezen.)

She has written a letter. (Zij heeft een brief geschreven.)

They have seen the movie. (Zij hebben de film gezien.)

Oefenvragen Present Perfect

1. Wat heb je al gedaan?
2. Heb je al een brief geschreven?
3. Wat heb je al gelezen?
4. Hebben zij al de film gezien?
5. Heb je al een boek gelezen?