Groot Brittannië: Wat is het en Wat betekent het?

Wat is Groot Brittannië?

Wil je meer weten over Groot Brittannië? Wij helpen je graag! Groot Brittannië is een eiland gelegen in het noordwesten van Europa. Het bestaat uit Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Groot Brittannië is één van de landen die samen de Verenigde Koninkrijken vormen. Deze landen hebben een gemeenschappelijke monarch en zij zijn allemaal aan het Verenigd Koninkrijk verbonden. Het Verenigd Koninkrijk heeft een lange geschiedenis en heeft een belangrijke rol gespeeld in de wereldgeschiedenis.

Geschiedenis van Groot Brittannië

Groot Brittannië heeft een lange geschiedenis. In de twaalfde eeuw vormde Engeland en Schotland een koninkrijk, met de Engelse koning als de meest machtige vorst. De Engelse koning stond bekend als de leider van het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk heeft een belangrijke rol gespeeld in de wereldgeschiedenis, en heeft een aantal oorlogen gevoerd met andere landen. In de twintigste eeuw heeft Groot Brittannië een aantal belangrijke veranderingen meegemaakt. Groot Brittannië is nu een modern land met een sterke economie en een hoge levensstandaard.

Politiek en Economie van Groot Brittannië

Groot Brittannië is een democratisch land, dat wordt bestuurd door een parlement. Het parlement is verdeeld in twee huizen: het Huis van Lords en het Huis van Gemeenschap. Het Huis van Lords bestaat uit leden van de adel en het Huis van Gemeenschap bestaat uit leden van de gewone bevolking. De economie van Groot Brittannië is zeer divers en wordt gedomineerd door de financiële sector. Er zijn ook belangrijke sectoren zoals de luchtvaartindustrie, de farmaceutische industrie, de energie-industrie, de technologie-industrie en de toerisme-industrie.

Groot Brittannië en de Europese Unie

Groot Brittannië is een lid van de Europese Unie. De Europese Unie is een organisatie die bestaat uit 28 landen in Europa. De landen van de Europese Unie hebben afspraken gemaakt om samen te werken op het gebied van economie, politiek, handel en cultuur. De landen van de Europese Unie hebben ook afspraken gemaakt over de vrijheid van reizen en het vrij verkeer van goederen en diensten. Groot Brittannië heeft in 2020 de Europese Unie verlaten.

Groot Brittannië en de Wereld

Groot Brittannië is een belangrijke wereldspeler. Het land heeft een sterke invloed op het wereldtoneel. Groot Brittannië is een lid van de Verenigde Naties, de Navo en de G7, en heeft een permanente zetel in de VN-Veiligheidsraad. Het land speelt ook een belangrijke rol in de internationale handel, en heeft een aantal belangrijke handelspartners, waaronder de Verenigde Staten, China, Duitsland en Frankrijk.

Oefenvragen

1. Wat zijn de vier landen die samen Groot Brittannië vormen?
2. Wat is de naam van de organisatie waar Groot Brittannië lid van is?
3. Wat is de naam van het parlement dat Groot Brittannië bestuurt?
4. Wat is de naam van de landen die samen de Europese Unie vormen?
5. In welk jaar heeft Groot Brittannië de Europese Unie verlaten?