Wat is inflatie?

Wij zullen helpen!

Inflatie is een term die vaak wordt gebruikt in economie en gaat over de prijsstijging van goederen en diensten over een bepaalde periode. Dit betekent dat de kosten van dezelfde producten en diensten in de toekomst hoger zullen zijn dan wat ze nu zijn. Inflatie kan zowel positieve als negatieve effecten hebben op de economie, afhankelijk van hoe hoog of laag het is.

Hoe ontstaat inflatie?

Inflatie kan om verschillende redenen ontstaan. Een van de meest voorkomende redenen is dat er meer geld in omloop is dan er goederen en diensten beschikbaar zijn. Als de vraag naar goederen en diensten hoger is dan het aanbod, dan zullen de prijzen stijgen. Een andere reden is de stijging van de productiekosten, zoals grondstoffen en arbeidskosten. Deze stijging wordt dan vaak doorberekend in de uiteindelijke prijs van het product of de dienst.

Wat zijn de gevolgen van inflatie?

Inflatie kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben. Een lage inflatie kan gunstig zijn voor de economie omdat het de groei van de economie stimuleert. Het kan consumenten ook aanzetten om meer te besteden omdat de prijzen stabiel blijven. Een hoge inflatie daarentegen kan leiden tot onrust en onzekerheid omdat het de koopkracht van consumenten vermindert. Hierdoor zullen zij minder besteden en kan dit een negatief effect hebben op de economie.

Hoe wordt inflatie gemeten?

Inflatie wordt gemeten aan de hand van een inflatie-index, ook wel de consumentenprijsindex (CPI) genoemd. De CPI meet de gemiddelde verandering van de prijzen van een mandje van goederen en diensten die consumenten kopen. Dit mandje bevat onder andere voedsel, kleding, huisvesting en transport. Door de prijzen van dit mandje te vergelijken over een bepaalde periode, kan de inflatie worden vastgesteld.

Voorbeeld

Stel je voor dat je een brood koopt voor €2,- in januari en in december kost hetzelfde brood €2,20. Dit betekent dat de inflatie 10% is omdat hetzelfde brood 10% meer kost in december dan in januari.

Oefenvragen

 1. Wat is inflatie?
 2. Wat zijn de gevolgen van inflatie?
 3. Hoe wordt inflatie gemeten?
 4. Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van inflatie?
 5. Hoe kan een hoge inflatie de economie beïnvloeden?
 6. Wat is de CPI?
 7. Geef een voorbeeld van inflatie.

Note: De oefenvragen zijn geschikt voor het MAVO-niveau.

Antwoorden:

 1. Inflatie is de stijging van prijzen van goederen en diensten over een bepaalde periode.
 2. De gevolgen van inflatie kunnen positief of negatief zijn. Een lage inflatie kan de economie stimuleren terwijl hoge inflatie de koopkracht van consumenten vermindert en onzekerheid kan veroorzaken.
 3. Inflatie wordt gemeten aan de hand van de consumentenprijsindex (CPI).
 4. De meest voorkomende oorzaken van inflatie zijn overmatige vraag naar goederen en diensten ten opzichte van het aanbod en stijging van de productiekosten.
 5. Hoge inflatie kan de economie negatief beïnvloeden omdat het de koopkracht van consumenten vermindert en hen aanzet om minder te besteden. Dit kan leiden tot een daling van de economische groei.
 6. CPI staat voor consumentenprijsindex, een index die de verandering van prijzen meet van een mandje van goederen en diensten die consumenten kopen.
 7. Een voorbeeld van inflatie is dat de prijs van benzine in de loop van de jaren stijgt, waardoor de kosten van transport toenemen en de prijzen van goederen die afhankelijk zijn van transport ook stijgen.

Ik hoop dat deze tekst heeft geholpen om een beter begrip te krijgen van inflatie. Mocht je nog verdere vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Veel succes!